Logo RARR i EU

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
KONKURS: GO TO BRAND – EXPO 2020

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem
  w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia
  na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa uczestniczące w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju.

Dofinansowanie:

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 1 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 455 650,00 PLN

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

 1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

− do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;

− do 75% – dla małego przedsiębiorcy;

− do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,

− do 85% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa innego niż mazowieckie.

  Koszty kwalifikowane w konkursie:

 1. Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w Expo.
 2. Koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
 3. Koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
 4. Koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem
  w targach.
 5. Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział
  w targach oraz wpisu do katalogu targowego.
 6. Koszty organizacji stoiska wystawowego na targach.
 7. Koszty reklamy w mediach targowych.
 8. Koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach.
 9. Koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.
 10. Koszty informacyjno – promocyjne projektu.

 Termin naboru:

Od 26 lutego 2021 r. do 29 marca 2021 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Od 26 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych m.in. dla firm. Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne. Oferujemy kompleksowe usługi od audytu możliwości dotacyjnych, monitoringu konkursów, przygotowania wniosku, po rozliczenie dotacji dla firm. Zakres i doświadczenie RARR S.A. obejmuje kilkaset zrealizowanych projektów za ponad 500 milionów Euro, ponad 600 milionów pozyskanych dotacji dla przedsiębiorców, 850 umów na realizację projektów
w ramach działań POIG na kwotę 1 mld 300 mln PLN. Zaufało nam już Ponad 450 klientów którzy skorzystali z naszego wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji.

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie bieżących i przyszłych konkursów zapewniając:

 1. Analizę możliwości pozyskania dofinansowania
 2. Opracowania dokumentacji aplikacyjnej
 3. Rozliczania projektów
 4. Tworzenia biznes planów – do banku lub dla inwestora

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.