Logo RARR i EU

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ADRES

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

Centrala
+48 17 86 76 200

Punkt Informacyjny funduszy UE

+48 17 86 76 217
+48 664 602 833

Prezes Zarządu


Mariusz Bednarz
tel. +48 17 85 20 610

Wiceprezes Zarządu


Krystian Kapinos
tel. +48 17 85 20 610

 

Jolanta Wiśniowska
tel. +48 17 85 20 610

Sekretariat


tel. +48 17 86-76-210
e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl

Sekretariat


Prokurent
Anna Obłoza
tel. +48 17 85 20 610

Dyrektor Działu Wspierania Przedsiębiorczości


Izabella Wąsacz-Krok
tel. +48 17 86-76-224
e-mail: iwk@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Biura Spółki


Prokurent
Urszula Kubaszek
tel. +48 17 86-76-241
e-mail: ukubaszek@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Działu Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS


Tadeusz Siemek
tel. +48 17 77-36-829
e-mail: tsiemek@rarr.rzeszow.pl

Stanowisko do spraw Jakości


Grzegorz Tabisz
tel. +48 17 86-76-234
e-mail: gtabisz@rarr.rzeszow.pl

Inspektor Ochrony Danych


Patrycja Myśliwiec
tel. +48 17 86-76-280
e-mail: pmysliwiec@rarr.rzeszow.pl

Główna Księgowa


Alicja Cieśla
tel. +48 17 86-76-213
e-mail: aciesla@rarr.rzeszow.pl

Radca Prawny


Agata Gutowska
tel. +48 17 86-76-238
e-mail: agutowska@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Działu Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych


Marek Duda
tel. +48 17 85-20-612, +48 17 86-76-215
e-mail: mduda@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej


Beata Stankiewicz
tel. +48 17 86-76-245
e-mail: bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl

Centrum Obsługi
Inwestora


tel. +48 17 77-36-853
e-mail: coi@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Biura Dostępności 


Beata Stankiewicz
tel.: +48 17 86-76-245
e-mail: bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Biura
Marketingu i Sprzedaży


Dawid Adamski
tel.: +48 17 86-76-283
e-mail: dadamski@rarr.rzeszow.pl

Zgłoszenia


e-mail: sygnalista@rarr.rzeszow.pl
Regulamin przyjmowania zgłoszeń