Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ADRES

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

TELEFON

Telefon: +48 17 86-76-200

Prezes Zarządu


Mariusz Bednarz
tel. +48 17 85 20 610

Wiceprezes Zarządu


Krystian Kapinos
tel. +48 17 85 20 610

 

Jolanta Wiśniowska
tel. +48 17 85 20 610

Sekretariat


Asystent Prezesa Zarządu
Anna Obłoza
tel. +48 17 86-76-241
Beata Rawska
tel. +48 17 86-76-210
e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl
Gabriela Gładysz
tel. +48 17 86-76-210
e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Działu Wspierania Przedsiębiorczości


Jolanta Wiśniowska
tel. +48 17 86-76-223
e-mail: jwisniowska@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Biura Spółki


Prokurent
Urszula Kubaszek
tel. +48 17 86-76-241
e-mail: ukubaszek@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Działu zarządzania Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis


Barbara Kostyra
tel. +48 17 77-36-821
e-mail: bkostyra@rarr.rzeszow.pl

Stanowisko do spraw Jakości


Grzegorz Tabisz
tel. +48 17 86-76-234
e-mail: gtabisz@rarr.rzeszow.pl

Inspektor Ochrony Danych


Patrycja Myśliwiec
tel. +48 17 86-76-241
e-mail: pmysliwiec@rarr.rzeszow.pl

Główna Księgowa


Alicja Cieśla
tel. +48 17 86-76-213
e-mail: aciesla@rarr.rzeszow.pl

Radca Prawny


Agata Gutowska
tel. +48 17 86-76-238
e-mail: agutowska@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Działu Projektów Krajowych i Międzynarodowych


Marek Duda
tel. +48 17 85-20-612, +48 17 86-76-215
e-mail: mduda@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Działu Zarządzania Rzeszowskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej


Barbara Borowiec
tel. +48 17 86-76-250
e-mail: bborowiec@rarr.rzeszow.pl

Centrum Obsługi
Inwestora


tel. +48 17 77-36-853
e-mail: coi@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Biura Obsługi Inwestycyjnej i Zarządzania Infrastrukturą


Krzysztof Rajkowski
tel.: +48 17 77-36-823
e-mail: krajkowski@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Biura
Promocji i Marketingu


Dawid Adamski
tel.: +48 17 86-76-283
e-mail: dadamski@rarr.rzeszow.pl

Dyrektor Biura Administracyjnego


Janusz Bożek
tel. +48 17 86-76-266
e-mail: jbozek@rarr.rzeszow.pl