Logo RARR i EU

Certyfikacja dostępności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje certyfikację dostępności.

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zawiera przepisy wspierające dostępność nie tylko w podmiotach publicznych. Przewidziano w niej także nowy i nieobowiązkowy mechanizm certyfikacji dostępności o którym mowa w art. 15 ustawy. Jest on skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych potwierdzeniem, że ich działalność spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy, czyli te dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Certyfikacja to:

 • weryfikacja spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 (przeprowadzenie audytu dostępności);
 • sformułowanie szczegółowych zaleceń w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • wydanie certyfikatu dostępności.

Dlaczego warto dokonać certyfikacji dostępności?

Certyfikacja to przede wszystkim świadome działanie przedsiębiorców na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

To nie tylko zwiększenie renomy  firmy, ale przede wszystkim ukłon w stronę osób, które posiadają ograniczenia w poruszaniu się czy komunikacji. Uzyskany certyfikat będzie informacją dla klientów ze szczególnymi potrzebami, o tym że przedsiębiorca jest w stanie:

 • zapewnić im obsługę na wymaganym poziomie,
 • stworzyć możliwość zatrudnienia w swoich strukturach.

Dzięki certyfikacji dostępności zyskasz:

 • pełną dostępność swojej firmy w zakresie minimalnych wymagań ustawy z dnia  19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • możliwość obniżenia o 5% składki ponoszonej przez przedsiębiorców na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • miano organizacji świadomie wspierającej działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami,
 • certyfikat dostępności, który jest ważny 4 lata od daty wydania,

UWAGA !!! Od 28 czerwca 2025 r. także przedsiębiorcy z niektórych branż np. komputerowej, elektronicznej, usług cyfrowych związanych z transportem pasażerskim, e-commerce, medialnej czy bankowości zostaną objęci ustawą implementującą Europejski Akt o Dostępności (ang. European Accessibility Act, EAA). Celem dyrektywy jest harmonizacja wymogów dotyczących dostępności niektórych produktów i usług, tak aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE w drodze eliminowania i zapobiegania powstawaniu barier utrudniających swobodny przepływ, które mogą wynikać z rozbieżnych przepisów krajowych.

Dlaczego RARR S.A.?

 • jako jedyni w województwie podkarpackim posiadamy status podmiotu dokonującego certyfikacji dostępności nadany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w procesie weryfikacji wymagań dotyczących dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej,
 • cechami charakterystycznymi świadczonych przez nas usług jest profesjonalizm oraz elastyczność, która oznacza dążenie do zrozumienia specyfiki działalności oraz struktury wewnętrznej Klienta. Najwyższą wartością firmy we wszystkich obszarach jej działalności jest przysporzenie wartości dodanej jednostce. Usługi świadczymy w poczuciu odpowiedzialności, rzetelnie i starannie, kierując się fachową wiedzą i dbając o zaufanie, którym nas obdarzono;
 • do realizacji zadania angażujemy także osoby o szczególnych potrzebach (z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną), których perspektywa jest najważniejsza w tego typu analizie.

Jak nawiązać z nami współpracę?

Odpowiemy na wszelkie zapytania, w tym przedstawimy spersonalizowaną ofertę procesu certyfikacji dostępności w Państwa organizacji, na którą składają się :

 1. złożenie wniosku o wydanie certyfikatu,
 2. zawarcie umowy określającej zakres certyfikacji oraz wysokość opłaty zgodnej z zapisami art. 22 ust. 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. rozpoczęcie audytu dostępności i ocena spełnienia minimalnych wymagań zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. wydanie certyfikatu dostępności .

Więcej informacji pod numerem telefonu: 790-207-534  lub email: asadlak@rarr.rzeszow.pl.