Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Jednostki > Dział Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym – Aeropolis
aeropolis-logotyp

Dział Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym – Aeropolis

Do głównych zadań Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego AEROPOLIS należy:

 • Koordynacja prac związanych z utworzeniem i rozbudową Podkarpackiego Parku
  Naukowo – Technologicznego “Aeropolis”,
 • Przygotowanie i udostępnianie inwestorom w pełni uzbrojonych terenów,
 • Ułatwienie lokowania się na terenie PPNT dużym, średnim i małym inwestorom,
  ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów innowacyjnych, wprowadzających
  produkty/usługi zaawansowane technologicznie,
 • Wykorzystywanie potencjału podkarpackich uczelni wyższych i ośrodków naukowo –
  badawczych dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w zakresie tworzenia korzystnych
  warunków dla rozwoju firm innowacyjnych na terenie województwa podkarpackiego
  oraz rozwijania współpracy między sektorem naukowo – badawczym i przemysłem
  na Podkarpaciu.
 • Informowanie przedsiębiorców o możliwości lokowania swojej działalności w obszarze
  PPNT „Aeropolis”,
 • Współpraca w zakresie przygotowania systemu ulg dla inwestorów lokujących się
  w Podkarpackim Parku Naukowo – Technologicznym „Aeropolis”, również
  związanych ze Specjalną Strefą Ekonomiczną,
 • Współpraca z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Podkarpackiego w zakresie negocjacji z inwestorami,
 • Wspomaganie tworzenia sieci przedsiębiorców świadczących usługi kooperacyjne
  i  pomocnicze oraz wykonujących produkty komplementarne,
 • Organizacja szkoleń dla osób które chcą podjąć własną działalność gospodarczą
  pod nazwą „Przedsiębiorczość w pigułce”,
 • Organizacja imprez i konkursów, których celem jest promowanie innowacyjnych
  technologii i procesów, takich jak „Junior Innowacji”,
 • Organizacja konferencji na temat innowacji i rozwoju przedsiębiorczości, których
  uczestnikami są przedstawiciele Władz Województwa i wiodące firmy z Podkarpacia,
 • Świadczenie usług proinnowacyjnych w zakresie praw własności intelektualnej oraz
  wzornictwa przemysłowego,
 • Konsultacje w zakresie planowania biznesu,
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Informacje

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS

Dyrektor:
Tadeusz Siemek
Telefon:
+ 48 17 77 36 829
Email:
tsiemek@rarr.rzeszow.pl
Adres:
Jasionka 954, 36-002 Jasionka

Centrum Obsługi Inwestora Invest in Podkarpackie – siedziba Jasionka IT

Adres:
Jasionka 954, 36-002 Jasionka
Wicedyrektor:
Barbara Kostyra
Telefon: + 48 17 77 36 821
Email: bkostyra@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: +48 17 77 36 853 Michał Rzucidło
Email:mrzucidlo@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: +48 17 86 76 280 Jacek Smulski
Email:jsmulski@rarr.rzeszow.pl

Zespół ds. Administracji - siedziba Jasionka IT4

Zespół ds. Administracji - Inkubator Technologiczny 4

Adres:
Jasionka 954 E, 36-002 Jasionka
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 844 Mateusz Klimczak
Email:mklimczak@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: +48 17 77 36 843 Małgorzata Borawska
Email:mborawska@rarr.rzeszow.pl

Zespół ds. Administracji - Podkarpacki Park Biznesowy

Adres:
Jasionka 954 BA, 36-002 Jasionka
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 836 Tomasz Grochot
Email:tgrochot@rarr.rzeszow.pl

Zespół ds. Administracji - siedziba Rzeszów

Adres:
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Kontakt:
tel.: +48 17 86 76 206 Paulina Rączka
Email:praczka@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: +48 17 86 76 206 Katarzyna Olszyńska
Email:kolszynska@rarr.rzeszow.pl

Ośrodek Badań i Rozwoju – siedziba Jasionka IT4

Adres:
Jasionka 954 E, 36-002 Jasionka
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 847 Anna Strusińska
Email:astrusinska@rarr.rzeszow.pl

Zespół ds. Inwestycji i utrzymania infrastruktury - siedziba Jasionka IT

Adres:
Jasionka 954, 36-002 Jasionka
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 837 Małgorzata Makusak – Nowak
Email:mmakusak@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 820 – Brygida Trybek
Email:btrybek@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 842 – Adam Śliwiński
Email:asliwinski@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 828 – Robert Wała
Email:rwala@rarr.rzeszow.pl

Obsługa informatyczna PPNT Aeropolis

Adres:
Jasionka 954, 36-002 Jasionka
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 831 Damian Chudzik
Email:dchudzik@rarr.rzeszow.pl