Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Jednostki > Dział Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym – Aeropolis
aeropolis-logotyp

Dział Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym – Aeropolis

Do głównych zadań Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego AEROPOLIS należy:

 • Koordynacja prac związanych z utworzeniem i rozbudową Podkarpackiego Parku
  Naukowo – Technologicznego “Aeropolis”,
 • Przygotowanie i udostępnianie inwestorom w pełni uzbrojonych terenów,
 • Ułatwienie lokowania się na terenie PPNT dużym, średnim i małym inwestorom,
  ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów innowacyjnych, wprowadzających
  produkty/usługi zaawansowane technologicznie,
 • Wykorzystywanie potencjału podkarpackich uczelni wyższych i ośrodków naukowo –
  badawczych dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w zakresie tworzenia korzystnych
  warunków dla rozwoju firm innowacyjnych na terenie województwa podkarpackiego
  oraz rozwijania współpracy między sektorem naukowo – badawczym i przemysłem
  na Podkarpaciu.
 • Informowanie przedsiębiorców o możliwości lokowania swojej działalności w obszarze
  PPNT „Aeropolis”,
 • Współpraca w zakresie przygotowania systemu ulg dla inwestorów lokujących się
  w Podkarpackim Parku Naukowo – Technologicznym „Aeropolis”, również
  związanych ze Specjalną Strefą Ekonomiczną,
 • Współpraca z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Podkarpackiego w zakresie negocjacji z inwestorami,
 • Wspomaganie tworzenia sieci przedsiębiorców świadczących usługi kooperacyjne
  i  pomocnicze oraz wykonujących produkty komplementarne,
 • Organizacja szkoleń dla osób które chcą podjąć własną działalność gospodarczą
  pod nazwą „Przedsiębiorczość w pigułce”,
 • Organizacja imprez i konkursów, których celem jest promowanie innowacyjnych
  technologii i procesów, takich jak „Junior Innowacji”,
 • Organizacja konferencji na temat innowacji i rozwoju przedsiębiorczości, których
  uczestnikami są przedstawiciele Władz Województwa i wiodące firmy z Podkarpacia,
 • Świadczenie usług proinnowacyjnych w zakresie praw własności intelektualnej oraz
  wzornictwa przemysłowego,
 • Konsultacje w zakresie planowania biznesu,
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Informacje

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS

Dyrektor:
Barbara Kostyra
Telefon:
+ 48 17 77 36 821
Email:
bkostyra@rarr.rzeszow.pl
Adres:
Jasionka 954, 36-002 Jasionka

Centrum Obsługi Inwestora – siedziba Jasionka IT

Adres:
Jasionka 954, 36-002 Jasionka
Kontakt:
tel.: +48 17 77 36 853 Michał Rzucidło
Email:
mrzucidlo@rarr.rzeszow.pl

Ośrodek Badań i Rozwoju – siedziba Jasionka IT4

Adres:
Jasionka 954 E, 36-002 Jasionka
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 844 Anna Strusińska
Email:
astrusinska@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 847 Rafał Czyż
Email:
rczyz@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: +48 17 77 36 830 Jacek Smulski
Email:
jsmulski@rarr.rzeszow.pl

Zespół monitoringu i ewaluacji - siedziba Rzeszów

Adres:
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Kontakt:
tel.: +48 17 86 76 206 Paulina Rączka
Email:
praczka@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: +48 17 86 76 206 Andżelina Komaniecka – Majewska
Email:
akomaniecka@rarr.rzeszow.pl

Zespół administracyjno-operacyjny - siedziba Jasionka IT, IT4

Inkubator Technologiczny

Adres:
Jasionka 954, 36-002 Jasionka
Telefon:
tel.: + 48 17 77 36 821
Kontakt:
tel.: +48 17 77 36 832 Małgorzata Patro – Zagaja
Email:
mpatro@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: +48 17 77 36 860 Agata Kubas
Email:
akubas@rarr.rzeszow.pl

Hala nr 4

Adres:
Jasionka 954 E, 36-002 Jasionka
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 843 Mateusz Klimczak
Email:
mklimczak@rarr.rzeszow.pl

Zespół wsparcia technicznego i administracyjnego - siedziba Jasionka IT, Preinkubator

Preinkubator Akademicki PPNT

Adres:
ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów
Kontakt:
tel.: +48 17 850 42 99 Małgorzata Leśniak

Obsługa techniczna PPNT Aeropolis

Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Zarządzania Infrastrukturą

Adres:
Jasionka 954, 36-002 Jasionka
Dyrektor:
Krzysztof Rajkowski
Telefon:
tel.: + 48 17 77 36 823
Email:
krajkowski@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 819 Łukasz Lasota
Email:
llassota@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 837 Małgorzata Makusak – Nowak
Email:
mmakusak@rarr.rzeszow.pl
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 842 – Adam Śliwiński, Brygida Trybek
Email:
asliwinski@rarr.rzeszow.pl, btrybek@rarr.rzeszow.pl

Obsługa informatyczna PPNT Aeropolis

Adres:
Jasionka 954, 36-002 Jasionka
Kontakt:
tel.: + 48 17 77 36 843 Damian Chudzik
Email:
dchudzik@rarr.rzeszow.pl