Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Jednostki > Centrum Transferu Technologii i Innowacji
centrum-transferu-technologii-rarr

Centrum Transferu Technologii i Innowacji

CTTiI powstało na bazie Ośrodka Przekazu Innowacji RARR S.A. w ramach projektu “Podkarpackie Centrum Transferu Technologii” finansowanego z programu dotacji dla OWB Phare 2000 SSG. Centrum obecnie realizuje projekt Enterprise Europe Network.

CTTiI pełni istotną rolę w rozwoju gospodarczym regionu Podkarpacia poprzez:

  • Budowanie kompleksowej oferty dla MSP
  • Efektywne wspieranie transferu technologii i know-how
  • Podnoszenie kwalifikacji MSP

CTTiI pełni rolę pośrednika pomiędzy sferą nauki i gospodarki, tworząc warunki dla wymiany informacji oraz dynamizacji kontaktów. CTTiI wspiera również powstawanie klastrów przedsiębiorstw, szczególnie w branżach: lotniczej, elektromaszynowej, drzewnej, chemicznej oraz przetwórstwa spożywczego. Aby realizować te cele CTTiI współpracuje z siecią ekspertów i instytucji specjalizujących się w określonych dziedzinach.

Dla kogo?

Grupą docelową działalności CTTiI są małe i średnie przedsiębiorstwa, aktywne na polu innowacyjności i transferu technologii, które poszukują informacji i usług w tym zakresie. W szczególności klientami CTTiI są:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, które wprowadzają lub planują wprowadzenie innowacyjnych technologii czy metod pracy.
  • właściciele innowacyjnych technologii, które możemy promować w Europie.
  • MSP, które natknęły się na określony problem technologiczny, który można rozwiązać przy współpracy z Centrum.
  • firmy, które mają lub pragną nawiązać kontakty międzynarodowe, dla których kontakt z Centrum traktowany będzie jako sposób oddziaływania na szerszy rynek, w tym także na konkurencyjne rynki zagraniczne.
  • uczelnie oraz instytucje badawczo-rozwojowe z terenu Podkarpacia, które mogą oferować za pośrednictwem CTTiI swoje usługi oraz wypracowane technologie.

Główny nacisk kładziony będzie na efekty badań stosowanych, które mogą zostać wdrożone w przemyśle. Na bazie kontaktów z tymi instytucjami, CTTiI tworzyć będzie sieć ekspertów zewnętrznych z różnych dziedzin. W wypadku zgłoszenia problemu technologicznego przez przedsiębiorcę, za pośrednictwem CTTiI tworzony będzie zespół roboczy ekspertów z odpowiednich dziedzin, którego zadaniem będzie opracowanie konkretnego rozwiązania dla klienta.

Informacje

Kierownik:
Grzegorz Tabisz
Adres:
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Telefon:
+48 17 86-76-233, +48 17 86-76-234, +48 17 85-77-099
Email:
een@rarr.rzeszow.pl