Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Dotacje – nabory zakończone > Sieć Otwartych Innowacji – granty na transfer technologii

Sieć Otwartych Innowacji – granty na transfer technologii

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. realizuje projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Kreują i wspierają transakcje transferu technologii do mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Dofinansowują zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi:  85% wydatków kwalifikowanych (dotyczy województw Polski Wschodniej)
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 150 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR

DLA KOGO?

MŚP z całej Polski

NA CO?

Zakup wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym:

 • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

Wymogi projektowe:

 • Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7
 • Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat
 • Dofinansowanie nabycia technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego kapitałowo, osobowo bądź faktycznie
 • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu
 • Projekt wpisuje się w minimum 1 Krajową Inteligentną Specjalizację

 

Terminy:

Nabór wniosków: ciągły do 08.06.2020 r., podzielony na miesięczne rundy

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, +48 17 86 76 208.