Logo RARR i EU

Bony na cyfryzację
6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji
PARP

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Kto będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie:

  • przedsiębiorcy sektora MŚP.

Preferowane w ocenie wybrane branże, które  szczególnie ucierpiały przez pandemie.

Na co będzie można pozyskać dofinansowanie:

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Dofinansowanie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, natomiast dofinansowania 51 000 zł.

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł, natomiast dofinansowania 255 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Termin naboru[1]:

Nabór do konkursu potrwa od 20 września 2021 r. do 5 października 2021 r.


[1] Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie  przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin  składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 16 ust. 2 Regulaminu nie później niż na  3 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Od 26 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych m.in. dla firm. Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne. Oferujemy kompleksowe usługi od audytu możliwości dotacyjnych, monitoringu konkursów, przygotowania wniosku, po rozliczenie dotacji dla firm. Zakres i doświadczenie RARR S.A. obejmuje kilkaset zrealizowanych projektów za ponad 500 milionów Euro, ponad 600 milionów pozyskanych dotacji dla przedsiębiorców, 850 umów na realizację projektów w ramach działań POIG na kwotę 1 mld 300 mln PLN. Zaufało nam już Ponad 450 klientów którzy skorzystali z naszego wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji.

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie bieżących i przyszłych konkursów zapewniając:

  1. Analizę możliwości pozyskania dofinansowania
  2. Opracowania dokumentacji aplikacyjnej
  3. Rozliczania projektów
  4. Tworzenia biznes planów – do banku lub dla inwestora

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.