Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Jednostki > Dział Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Dział Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych

Zajmujemy się opracowywaniem i realizacją projektów krajowych, transgranicznych i międzynarodowych mających na celu m.in. rozwój regionalny województwa podkarpackiego, promujących potencjał społeczno-gospodarczy regionu, rozwój zasobów ludzkich, wspieranie przedsiębiorczości czy poprawę jakości zatrudnienia na poziomie regionalnym i krajowym.

Organizujemy wizyty studyjne, kongresy, konferencje, warsztaty oraz prowadzimy doradztwo i szkolenia dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych m.in. z zakresu: funduszy unijnych, prowadzenia działalności gospodarczej, biznesplanów, zarządzania projektami.

Komercyjnie wspieramy podmioty regionalne i krajowe w zakresie opracowywania, realizacji, rozliczania i monitoringu projektów finansowanych ze środków UE.

Informacje

Dyrektor:
Marek Duda
Telefon:
+48 17 86 76 215
Zastępca Dyrektora:
Beata Hulinka
Telefon:
+48 17 8676 214
Adres:
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów