Aktualności

Projekt AERIAL UPTAKE: Warsztaty Idea Generation Workshops- Prezentacja Dobrych Praktyk z zakresu użytkowania dronów w Europie.

W dniach 28 i 30 października 2020 partnerzy i ich regionalni interesariusze będą prezentować kilkanaście dobrych praktyk z zakresu użytkowania dronów w Europie. Te historie sukcesu pomagają dzielić się zdobytymi doświadczeniami i ulepszać polityki regionalne w odniesieniu…

23 października, 2020
Więcej

Wystartował projekt „SUMCITYNET”: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Wystartował projekt „SUMCITYNET”: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Na spotkaniu otwierającym, które odbyło się 19 października br. w Urban Lab Rzeszów uczestnicy przedstawione zostały najważniejsze…

21 października, 2020
Więcej

I edycja rekrutacji do projektu PASJA BIZNESU

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu I edycji rekrutacji na przełomie listopada i grudnia 2020 do projektu  PASJA BIZNESU współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie,…

15 października, 2020
Więcej

Kolejne startupy inkubowane w naszej Platformie Startowej „Start In Podkarpackie” z dofinansowaniem PARP

Miło nam poinformować, że na opublikowanej w dniu 08.10.2020r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości liście projektów, które uzyskały dofinansowanie w V rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, finansowanego w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,…

12 października, 2020
Więcej

Zaproszenie do udziału w I turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania Modelu dostępnej szkoły.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I TURZE REKRUTACJI ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE DO TESTOWANIA MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa…

5 października, 2020
Więcej

Zapraszamy na warsztaty transnarodowe w ramach projektu „FOUNDATION – Budowanie regionalnej odporności na zmiany strukturalne w przemyśle

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., będąca Partnerem Projektu FOUNDATION, realizowanego w ramach Programu Interreg Europe, serdecznie zaprasza na transnarodowe warsztaty, którego tematem przednim jest „Rola firmy w osiągnięciu odporności ekonomicznej”. W trakcie spotkania, uczestnicy będą…

29 września, 2020
Więcej

Informacja – Wsparcie na kapitał obrotowy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizująca Projekt „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe” informuje, że przebieg weryfikacji dokumentów przebiega z pełnym zaangażowaniem całego zespołu oddelegowanego do realizacji Projektu. Na bieżąco…

23 września, 2020
Więcej

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 05/SR/2020 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

Niniejszym prezentujemy listę rankingową w ramach naboru nr 05/SR/2020 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”. W terminie naboru wpłynęło 31 Formularzy…

22 września, 2020
Więcej

Lista rankingowa naboru w konkursie o grant na kapitał obrotowy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia listę rankingową naboru w konkursie o grant na kapitał obrotowy.  

2 września, 2020
Więcej

Informacja o wynikach naboru w konkursie o grant na kapitał obrotowy

Informacja o wynikach naboru w konkursie o grant na kapitał obrotowy   Kwota alokacji przeznaczona na wsparcie projektów – 39 425 606,54 zł, w tym: – działalność turystyczna i okołoturystyczna – 11 827 681,96 zł – działalność pozostała – 27 597 924,58 zł…

1 września, 2020
Więcej