Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Jednostki > Ośrodek Badań i Rozwoju Aeropolis
aeropolis-logotyp

Ośrodek Badań i Rozwoju Aeropolis

Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis

Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania AEROPOLIS znajduje się w budynku IT 4 na terenie Kompleksu Inkubatora Technologicznego PPN-T w Jasionce. Przeznaczeniem laboratorium jest działalność usługowo – badawcza na podstawie zleceń zewnętrznych z podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi.  W jego skład wchodzą cztery pracownie:

 • Pracownia Badań Starzeniowych
 • Pracownia Metalograficzna
 • Pracownia Charakterystyki Materiałów
 • Pracownia Szybkiego Prototypowania

Laboratorium świadczy usługi tj.:

 • skanowania 3D (przestrzenny skaner optyczny GOM);
 • testy starzeniowe (komora klimatyczna typ KK-10000 CHULT);
 • badania metalograficzne;
 • wykonanie nieniszczących analiz składu pierwiastkowego metodą XRF w zgodności z dyrektywą ROHs (Genius 5000 XRF);
 • usługi szybkiego prototypowania – wykonane prototypów w technologii SLS (drukarka 3D TPM ELITE P3200);
 • badania rozkładu temperatur za pomocą termowizji.

Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania AEROPOLIS organizuje pokazy możliwości pracy urządzeń będących na jego wyposażeniu dedykowanych dla szkół podstawowych i średnich w ramach działania pn. „Spotkań z  Nowoczesnymi Technologiami  Wytwarzania w  AEROPOLIS”.

Informacje

Adres:
Jasionka 954 E, 36-002 Jasionka
Telefon:
tel. +48 17 77 36 847, +48 601 657 817
Email:
astrusinska@rarr.rzeszow.pl
Email:
rczyz@rarr.rzeszow.pl

Laboratorium Badawcze Aeropolis

Znajduje się na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej, przy ul. Poznańskiej 2d w Rzeszowie.
Jego operatorem jest Politechnika Rzeszowska. W ramach obiektu powstały 3 laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.

 • Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych – Odnawialnych Źródeł Energii
 • Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce
 • Pracownia Diagnostyki Konstrukcji i Urządzeń
 • Pracownia Informatyki Medycznej (PIM)
 • Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa

Informacje

Adres:
ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów
Telefon:
tel. +48 17 77 36 847, +48 601 657 817
Email:
astrusinska@rarr.rzeszow.pl
Email:
rczyz@rarr.rzeszow.pl

Laboratorium Biotechnologii Aeropolis

Działalność laboratorium ma na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku Podkarpacia jako regionu ekologicznego wspierającego jednocześnie wprowadzanie wysokich technologii. Ma także zwiększyć atrakcyjność upraw ekologicznych oraz zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.
W strukturach laboratorium wyodrębniono 4 pracownie.

 • Pracownia Roślinnych kultur In vitro
 • Pracownia mikrobiologii i bioryzacji roślin
 • Pracownia markerów molekularnych
 • Pracownia chromatografii
Adres:
ul. Aleksandra Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
Telefon:
tel. +48 17 77 36 847, +48 601 657 817
Email:
astrusinska@rarr.rzeszow.pl
Email:
rczyz@rarr.rzeszow.pl