Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Pożyczki unijne > Przygotowanie wniosku o pożyczkę/kredyt

Przygotowanie wniosku o pożyczkę/kredyt

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje usługę przygotowania dokumentacji pożyczkowej.

W zależności od rodzaju produktu oferujemy usługę bezpłatną lub odpłatną.

OFERTA BEZPŁATNA

Oferta dotyczy dwóch produktów pożyczkowych Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. skierowanych do przedsiębiorców z sektora MŚP:

  1. Pożyczka na budowę/rozbudowę/modernizację środków trwałych z pomocą de minimis

W ramach pożyczki można sfinansować wydatki związane z budową (od podstaw), rozbudową czy modernizacją środków trwałych w kwocie od 300 tyś zł do 2 mln zł, z okresem kredytowania do 12 lat oraz możliwą karencją w spłacie rat kapitałowych do 24 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki jest bardzo atrakcyjne i wynosi obecnie 1,59 %.

  1. Pożyczka na zakup urządzeń, maszyn oraz wyposażenia obiektów związanych z prowadzeniem działalności z pomocą de minimis

W ramach pożyczki można sfinansować wydatki związane z zakupem jednej maszyny bądź jednego urządzenia oraz zakupem wyposażenia obiektów związanych z prowadzeniem działalności w kwocie od 300 tyś zł do 2 mln zł, z okresem kredytowania do 12 lat oraz możliwą karencją w spłacie rat kapitałowych do 24 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki jest bardzo atrakcyjne i wynosi obecnie 1,59 %.

OFERTA ODPŁATNA

Oferta odpłatna dotyczy przygotowania innych wniosków pożyczkowych/kredytowych niż wskazane powyżej z zastrzeżeniem braku możliwości sporządzenia dokumentacji do pożyczek oferowanych przez  RARR S.A.

Cena usługi będzie ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju i wysokości produktu pożyczkowego/kredytowego.

Oferujemy profesjonalne doradztwo oraz przygotowanie dokumentacji pożyczkowej/kredytowej z wszelką starannością przez zespół doświadczonych pracowników.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, tel. 17 86 76 256, 17 86 76 231.

e-mail: amajkut@rarr.rzeszow.pl, mbrozda@rarr.rzeszow.pl