Logo RARR i EU

Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja
Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja

Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

Pomoc udzielana jest podmiotom realizującym inwestycje na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE, który obejmuje 43 gminy: Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

 1. NA CO BĘDZIESZ MÓGŁ PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?
 • inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych,
 • rozbudowie zakładów,
 • dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym.
 1. KTO BĘDZIE MÓGŁ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

 MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA:

 • Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;
 • Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/ dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE wskazanym w Rozdziale IV załącznika nr 1 do FEP 2021-2027 ⃰ przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.
 1. DOFINASOWANIE

Poziom dofinansowania/wsparcia:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70%      
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60%. 

Wartość projektu/przedsięwzięcia:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 100 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 3 000 000 PLN 

 1. TERMIN NABORU:

Nabór do konkursu potrwa od 31.05.2023 do 14.07.2023

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.