Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Jednostki > Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
rowes_logotyp2

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Głównym celem Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest wsparcie i promocja podmiotów ekonomii społecznej, działających na terenie województwa podkarpackiego. Kluczową zasadą przyświecającą funkcjonowaniu naszego Ośrodka jest misja społeczna, rozumiana jako prymat działania na rzecz ludzi, nad maksymalizacją zysku. W ramach struktury Działu funkcjonuje nieprzerwanie od 2016 roku akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wysokiej jakości „AKSES”.

Informacje

Dyrektor merytoryczny OWES:
Barbara Borowiec
Telefon:
+48 17 86 76 250
Zastępca dyrektora merytorycznego OWES:
Jakub Karp
Telefon:
+48 17 86 76 250
Adres:
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów