Logo RARR i EU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie: 3.2.1: Badania na rynek – konkurs ogólny

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 1. Wydatki inwestycyjne:
 • nabycie lub leasing nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (łączna wartość tych kosztów może wynieść do 10 % kosztów kwalifikowalnych)
 • nabycie, wytworzenie lub leasing środków trwałych;
 • nabycie robót i materiałów budowlanych;
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 1. eksperymentalne prace rozwojowe
 2. usługi doradcze

 

DLA KOGO??

Mikro, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

 

DOFINANSOWANIE

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi: 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: równowartość 50 mln EUR

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi: 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi: 1 mln PLN

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 1. na prace rozwojowe 450 tys. PLN;
 2. na usługi doradcze 500 tys. PLN

Maksymalne dofinansowanie w zakresie infrastruktury określa mapa pomocy regionalnej:

 • podkarpackie, lubelskie podlaskie, warmińsko-mazurskie: mikro-, mały przedsiębiorca 70%, średni przedsiębiorca 60%

Maksymalne dofinansowanie w zakresie prac rozwojowych:

 • mikro-, mały przedsiębiorca – 45 %;
 • średni przedsiębiorca – 35 %;

Maksymalne dofinansowanie w zakresie usług doradczych:

 • mikro-, mały i średni przedsiębiorca – 50 %;

 

TERMINY:

13 stycznia 2021 r. – 17 lutego 2021 r.

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Od 26 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych m.in. dla firm. Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne. Oferujemy kompleksowe usługi od audytu możliwości dotacyjnych, monitoringu konkursów, przygotowania wniosku, po rozliczenie dotacji dla firm. Zakres i doświadczenie RARR S.A. obejmuje kilkaset zrealizowanych projektów za ponad 500 milionów Euro, ponad 600 milionów pozyskanych dotacji dla przedsiębiorców, 850 umów na realizację projektów w ramach działań POIG na kwotę 1 mld 300 mln PLN. Zaufało nam już Ponad 450 klientów którzy skorzystali z naszego wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji.

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie bieżących i przyszłych konkursów zapewniając:

 1. Analizę możliwości pozyskania dofinansowania
 2. Opracowania dokumentacji aplikacyjnej
 3. Rozliczania projektów
 4. Tworzenia biznes planów – do banku lub dla inwestora

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.