Logo RARR i EU

Biuro Dostępności

Powstało w 2020 roku. Opracowujemy oraz realizujemy projekty w zakresie dostępności i równego traktowania, dążących do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.  Nasz Zespół realizuje działania w ramach „Partnerstwa na rzecz dostępności” na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Tworzymy sieci współpracy z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, w celu współpracy na rzecz wyrównania szans na samodzielne i niezależne funkcjonowanie wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób o szczególnych potrzebach, na równi z innymi obywatelami.

Realizujemy szkolenia w zakresie szeroko rozumianej dostępności, w tym audyty dostępności. Oferujemy profesjonalne usługi konsultacyjne oraz doradcze.

Informacje

Adres:
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Dyrektor:
Beata Stankiewicz
Telefon:
+48 17 86 76 245
Email:
bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl