Logo RARR i EU

Kompleksowe audyty dostępności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje audyt dostępności.

Szanowni Państwo,

Nowe wyzwanie przed którym staną przedsiębiorcy kluczowych sektorów to wprowadzenie Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA). Dokument ma obowiązywać firmy od czerwca 2025 roku. Głównym celem wprowadzenia EAA to usunięcie barier w dostępie do produktów i usług poprzez otwarcie drzwi do bardziej inkluzywnego społeczeństwa dla osób o szczególnych potrzebach. Zobowiązanymi do dostosowania swojej oferty oraz sprostania nowych standardów dostępności będą zarówno duże korporacje, jak i mniejsze przedsiębiorstwa.

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać w równym stopniu jak największa liczba osób.

PRZEPROWADZAMY KOMPLEKSOWE AUDYTY DOSTĘPNOŚCI:

  • architektonicznej,
  • cyfrowej,
  • informacyjno-komunikacyjnej.

Audyt dostępności ma na celu weryfikację spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także pod kątem innych standardów istotnych z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Nasza oferta audytów obejmuje kompleksowe usługi zarówno dostępności architektonicznej budynków, odbiór treści cyfrowych, a także sposób i jakość komunikacji, w tym stosowanie prostego języka. Usługi te skierowane są zarówno do instytucji z sektora publicznego jak i podmiotów chcących poprawić jakość obsługi osób z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami.

Zespół naszych ekspertów ma kompetencje i wiedzę do prowadzenia działań w dziedzinie dostępności. Każdy klient traktowany jest w sposób indywidualny, a oferta jest dopasowana do jego potrzeb.

Audyt jest przeprowadzany rzetelnie, kompleksowo i z zachowaniem największej staranności.

Po jego przeprowadzeniu sporządzony zostaje raport zawierający:

  1. opis aktualnej sytuacji/ocenę istniejącego poziomu dostępności,
  2. wskazanie błędów/utrzymanie funkcjonujących rozwiązań,
  3. propozycje rozwiązania problemów,
  4. określenie rekomendacji wraz z zaleceniami zmian/działań/usprawnień poprawiających dostępność.

Koszt za wykonanie audytu uzależniony jest od wielkości obiektu i jego zakresu.

Jeśli zastanawiają się Państwo, czy Wasz obiekt lub strona internetowa jest wystarczająco przystosowana do wymogów dostępności, zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 790-207-534  lub email: asadlak@rarr.rzeszow.pl.