Logo RARR i EU

NCBiR
Program: INFOSTRATEG (II konkurs)

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Spośród celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny II konkursu, należy wymienić m.in.: tworzenie zbiorów danych testowych oraz przygotowywanie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji, znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, a także stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, podnoszących jakość produktów i usług oraz efektywność procesów.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

 • Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
 • Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
 • Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych.

Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
  albo
 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
  • samych jednostek naukowych;
  • samych przedsiębiorstw;
  • przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu. 

Zakres tematyczny:

Konkurs obejmuje dwa tematy – pierwszy i ósmy – z zakresu tematycznego programu:

 • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
 • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej*;

*konkursem objęte są kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym;

Dofinansowanie:

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu dla obu tematów wynosi: 10 000 000 zł.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu dla obu tematów wynosi: 3 500 000 zł.

Minimalna liczba projektów możliwych do dofinansowania przez NCBR w danej fazie wraz z minimalną wysokością dofinansowania każdej z faz projektu dla tematów z zakresu tematycznego:

Poziom dofinansowania:

NCBR może zwiększyć intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i prace rozwojowe (premia), gdy przedsiębiorstwa realizują projekt w ramach tzw. skutecznej współpracy albo szeroko rozpowszechniają wyniki projektu.

Skuteczna współpraca musi dotyczyć współpracy pomiędzy: przedsiębiorstwami,
z wyłączeniem współpracy o charakterze międzynarodowym lub przedsiębiorstwem
i co najmniej jedną jednostką naukową.

Premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu uzyska przedsiębiorstwo, które nie później niż w okresie do 3 lat od zakończenia projektu:

 • zaprezentuje wyniki projektu na co najmniej 3 konferencjach naukowych
  i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
 • opublikuje wyniki projektu w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych (ujętych w wykazie czasopism opublikowanym przez MNiSW, którym przypisano wartość punktową 70 pkt lub więcej; wykaz jest dostępny
  w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej IP), lub w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
 • w całości rozpowszechni wyniki projektu za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

 

Termin naboru:

Od 7 maja 2021 r. do 6 lipca 2021 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Od 26 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych m.in. dla firm. Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne. Oferujemy kompleksowe usługi od audytu możliwości dotacyjnych, monitoringu konkursów, przygotowania wniosku, po rozliczenie dotacji dla firm. Zakres i doświadczenie RARR S.A. obejmuje kilkaset zrealizowanych projektów za ponad 500 milionów Euro, ponad 600 milionów pozyskanych dotacji dla przedsiębiorców, 850 umów na realizację projektów
w ramach działań POIG na kwotę 1 mld 300 mln PLN. Zaufało nam już Ponad 450 klientów którzy skorzystali z naszego wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji.

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie bieżących i przyszłych konkursów zapewniając:

 1. Analizę możliwości pozyskania dofinansowania
 2. Opracowania dokumentacji aplikacyjnej
 3. Rozliczania projektów
 4. Tworzenia biznes planów – do banku lub dla inwestora

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.