Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Zamówienia publiczne > Zamówienia z roku 2017 > ZP 43/2017/ROWES Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na potrzeby sześciu edycji wyjazdowej Szkoły Liderów
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszów, 20 listopada 2017 r.

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na potrzeby sześciu edycji wyjazdowej Szkoły Liderów: zapewnienie trenerów oraz zapewnienie materiałów dydaktycznych dla uczestników na potrzeby projektu pt. „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, ZP 43/2017/ROWES

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia


Rzeszów, 27 listopada 2017 r.
Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu


Rzeszów, 30 listopada 2017 r.

Informacja z otwarcia ofert


Rzeszów, 7 grudnia 2017 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Rzeszów, 12 grudnia 2017 r.

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej


Rzeszów, 18 grudnia 2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia