Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan znalazła się liście podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan znalazła się liście podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności.

31 maja 2022

Z radością, informujemy że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan znalazła się liście podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności.

Tym samym zyskaliśmy uprawienia do wydawania certyfikatu dostępności, o którym mowa w ustawie o zapewnianiu dostępności.

  • Dokument ten może zostać wystawiony tylko przedsiębiorcom lub organizacjom pozarządowym, które przejdą audyt dostępności.
  • Certyfikat jest ważny 4 lata od dnia wydania.
  • Posiadanie certyfikatu uprawnia także do obniżenia o 5% składek ponoszonych przez przedsiębiorcę lub organizacje pozarządową na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów na temat tego, co należy zrobić by uzyskać certyfikat znajduje się na stronie Programu Dostępność Plus w zakładce Certyfikacja dostępności.

Zapraszamy do kontaktu