Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

12 stycznia 2021

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-048, ul. Smocza 27), pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej na terenie województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego, w zakresie obsługi projektów POIG, 2007-2013 r.

Wszelka korespondencja związana z Projektami POIG, 2007-2013 powinna być jednak kierowana na adres PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Kontroli

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

W gestii PARP będzie natomiast decyzja o ewentualnym zleceniu poszczególnych zadań dla Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sp. z o.o.

Adresem kontaktowym w sprawie projektów POIG jest adres mailowy: zamykaniepoig@parp.gov.pl