ZP 55/2020/PPNT – roboty budowlane – Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego

30 grudnia 2020
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – zam 30.12.2020

Siwz zp55-2020-PPNT – zam. 30.12.2020

Załącznik nr 1 do siwz – Formularz ofertowy – zam. 30.12.2020

Załącznik nr 2 do siwz – Zestawienie rodzajowe kosztów – zam. 30.12.2020

Załącznik nr 3 do siwz – Oświadczenie dot warunków udziału – zam. 30.12.2020

Załącznik nr 4 do siwz – Wykaz robót – zam. 30.12.2020

Załącznik nr 5 do siwz – Wykaz osób – zam. 30.12.2020

Załącznik nr 6 do siwz – Oświadczenie dot wykluczenia – zam. 30.12.2020

Załącznik nr 7 do siwz – Wzór umowy – zam. 30.12.2020

Załącznik nr 8 do siwz – Opz – zam. 30.12.2020

Projekt budowlany

Projekty wykonawcze

Zmiana nr 1 siwz – zam. 13.01.2021

Przedmiar robót elektrycznych – zam 13.01.2021

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu – zam. 13.01.2021

Wyjaśnienia nr 1 siwz – zam. 21.01.2021

Załączniki do Wyjaśnień nr 1 siwz

Zmiana nr 2 siwz – zam. 22.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – zam. 22.01.2021

Wyjaśnienia nr 2 siwz – zam. 3.02.2021

Wyjasnienia nr 2 siwz – zam. 3.02.2021

Załączniki do Wyjaśnień nr 2 siwz

Wyjaśnienia nr 3 siwz zp55-2020-PPNT – zam. 4.02.2021

Wyjasnienia nr 3 siwz zp55-2020-PPNT – zam. 4.02.2021

Załącznik do Wyjaśnień nr 3 siwz – Plan_instalacji_elektrycznych zewntrznych-Layout1 – zam. 4.02.2021

Wyjaśnienia nr 4 siwz – zam. 9.02.2021

Wyjasnienia nr 4 do siwz zp55-2020-PPNT

Załączniki do wyjaśnień nr 4 siwz

Zmiana nr 3 siwz – zam. 9.02.2021

Ogłoszenie zmianie ogłoszenia o zamówieniu – zam. 9.02.2021

Zmiana nr 4 siwz – zam. 15.02.2021

Ogłoszenie zmianie ogłoszenia o zamówieniu – zam. 15.02.2021

 

Wyjaśnienia nr 5 siwz – zam. 19.02.2021

Wyjasnienie nr 5 siwz – zam. 19.02.2021

Załączniki do wyjaśnien nr 5- zam. 19.02.2021

 

Wyjaśnienia nr 6 siwz – zam. 19.02.2021

Wyjasnienia nr6 siwz – zam. 19.02.2021

Załączniki do wyjaśnien nr 6 – zam. 19.02.2021

 

Zmiana nr 5 siwz – zam. 19.02.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – zam. 19.02.2021

Zmiana nr 6 siwz – zam. 23.02.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – zam. 23.02.2021

 

Wyjaśnienia nr 7 siwz – zam. 4.03.2021

Wyjaśnienia nr7 siwz – zam. 4.03.2021

Załączniki do wyjaśnień nr 7 – zam. 4.03.2021

Wyjaśnienia nr 8 siwz – zam. 4.03.2021

Wyjaśnienia nr 8 siwz – zam. 4.03.2021

Załączniki do Wyjaśnień nr 8 – zam. 4.03.2021

Wyjaśnienia nr 9 siwz – zam. 4.03.2021

Zmiana nr 7 siwz – zam. 4.03.2021

Załączniki do Zmiany nr 7 siwz – zam. 4.03.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – zam. 4.03.2021

 

Wyjaśnienia nr 10 siwz – zam. 10.03.2021

Wyjasnienia nr10 siwz – zam. 10.03.2021

 

Wyjaśnienia nr 11 siwz – zam. 10.03.2021

Wyjasnienia nr 11 siwz – zam. 10.03.2021

Załączniki do Wyjaśnień nr 11 – zam. 10.03.2021

 

Zmiana nr 8 siwz – zam. 10.03.2021

Zmiana nr 8 siwz – zam10.03.2021

Uzupełniony przedmiar robót – zam. 10.03.2021

 

Zmiana nr 9 siwz – zam. 12.03.2021

nowy Załącznik nr 2 do siwz – Zestawienie rodzajowe kosztów – zam. 12.03.2021

nowy Załącznik nr 7 do siwz – Wzór umowy – zam. 12.03.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – zam. 12.03.2021

 

Zmiana nr 10 siwz – zam. 18.03.2021

poprawiony tj siwz zp55-2020-PPNT – zam. 18.03.2021

poprawiony Załącznik nr 2 do siwz – zam. 18.03.2021

poprawiony Załącznik nr 7 do siwz – Wzór umowy – zam. 18.03.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – zam. 18.03.2021

 

Zmiana nr 11 siwz – zam. 22.03.2021

tj. poprawiona siwz zp55-2020-PPNT – zam. 22.03.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówiewniu – zam. 22.03.2021

 

Informacja z otwarcia ofert – zam. 26.03.2021

Informacja z otwarcia ofert zp55-2020-PPNT – zam. 26.03.2021

Przykładowe oświadczenie dot. grupy kapiałowej – zam. 26.03.2021

 

Wybór oferty – zam. 2.08.2021