Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Zamówienia publiczne > Zamówienia z roku 2020 > ZP 54/2020/PPNT Demontaż istniejących hydrantów DN 52 oraz dostawa i montaż nowych urządzeń hydrantowych DN 25 w budynku Szopena 51, 35-959 Rzeszów.