Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Zamówienia publiczne > Zamówienia z roku 2020 > ZP 50/2020/ROWES Świadczenie usługi oceny merytorycznej wniosków i biznesplanów (5 części).