Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Zamówienia publiczne > Zamówienia z roku 2020 > ZP 45/2020/PPNT – Odbiór odpadów komunalnych z terenu kompleksu Inkubatora Technologicznego PPN-T Aeropolis w Jasionce.