Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Zamówienia publiczne > Zamówienia z roku 2012 > zp 45-2012-ces dostawa artykułów administracyjno-biurowych