Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Zamówienia publiczne > Zamówienia z roku 2017 > ZP 42-2017-ROWES Świadczenie usługi transportowej i noclegowej
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszów, 20 listopada 2017 r.

Świadczenie usługi transportowej i noclegowej wraz z całodziennym wyżywieniem, ubezpieczenie (NW) uczestników, udostępnienie sal szkoleniowych na potrzeby sześciu edycji wyjazdowej Szkoły Liderów na potrzeby projektu pt.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, ZP 42/2017/ROWES

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia


Rzeszów, 29 listopada 2017 r.

Informacja z otwarcia ofert


Rzeszów, 7 grudnia 2017 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Rzeszów, 13 grudnia 2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia