Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Zamówienia publiczne > Zamówienia z roku 2017 > ZP 40-2017-PPNT – usługi społeczne – catering