Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Zamówienia publiczne > Zamówienia z roku 2017 > ZP 37-2017-RARR Świadczenie usługi transportowej, noclegowej, wyżywienie, ubezpieczenie, udostępnienie sal szkoleniowych
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszów, 6 października 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia


Rzeszów, 25 października 2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania