Logo RARR i EU

Zamówienia do 30 tys. Euro - 2020

Zaproszenie do składnia ofert Znak sprawy: 23/ZO/DPP/2020

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu finansowego w ramach projektu SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności nr PBU1/0697/16 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 do 30.04.2022. Wszystkie informacje dotyczące…

7 grudnia, 2020
Więcej

Zaproszenie do składnia ofert Znak sprawy: 21/ZO/DPP/2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu finansowego w ramach projektu SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności nr PBU1/0697/16 w ramach…

26 listopada, 2020
Więcej