Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30 tys. Euro - 2016 > Przeprowadzenie szkolenia do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych

Przeprowadzenie szkolenia do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych

30 listopada 2019
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Szanowni Państwo,

W imieniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przesyłam zapytania ofertowe dotyczące Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego Uczestników Projektu do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach trzech edycji projektu – szczegóły w załączniku.

Zapraszam do składania ofert na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do 14 listopada 2016 roku, do godz. 12.00 na adres: jkarp@rarr.rzeszow.pl .

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną w formie skanu (konieczny jest podpis wykonawcy).

Zapraszamy do składania ofert.

Pliki do pobrania