Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > SIRM – Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów
Projekt SRIM

Projekt SIRM zakłada współpracę podmiotów publicznych z 8 regionów europejskich w celu wymiany doświadczeń i poprawy kluczowych dokumentów polityk w zakresie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich, w tym uchodźców i migrantów. Projekt zapewnia wzajemną wymianę doświadczeń i ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat problemów i potrzeb migrantów oraz sposobów rozwiązywania problemów związanych z migracją.

Dzięki dobrym praktykom, wspólnym warsztatom z udziałem ekspertów oraz wizytom studyjnym partnerzy zyskają wiedzę nt. integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich oraz zacieśnią współpracę międzynarodową w tym zakresie.

Według szacunków Agencji ONZ ds. Uchodźców, pod koniec 2020 r. aż 82,4 mln osób na całym świecie zostało przymusowo przesiedlonych w wyniku prześladowań, konfliktów, przemocy, łamania praw człowieka lub wydarzeń, które poważnie zakłóciły porządek publiczny. W 2022 roku w Europie wybuchła wojna, w wyniku której ponad 5 milionów Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Kaje UE często są wybierane jako główne miejsce docelowe dla uchodźców i migrantów ze względu na stabilną sytuację gospodarczą i polityczną. Niestety, po dotarciu do kraju przyjmującego nie wszystkim udaje się przystosować i prowadzić w pełni szczęśliwe życie. Na przeszkodzie stoją różne bariery: brak znajomości języka, niewystarczające wykształcenie, umiejętności zawodowe niedostosowane do lokalnego rynku pracy, brak środków na wynajem lub zakup mieszkania. Celem publicznym jest stworzenie mechanizmów, które w jak największym stopniu umożliwią adaptację i samodzielne funkcjonowanie migrantom.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa 2021-2027.

Budżet projektu:
1 785 576,00 EUR, w tym budżet RARR S.A.: 288 100,00 EUR

Termin realizacji:
Projekt SIRM rozpoczął się 1 marca 2023 roku, a zakończy w lutym 2027 roku.

Projekt SIRM zakłada współpracę podmiotów publicznych z 8 regionów europejskich w celu wymiany doświadczeń i poprawy kluczowych dokumentów polityk w zakresie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich, w tym uchodźców i migrantów.

Ważnym zagadnieniem w obszarze integracji społecznej jest integracja społeczno-gospodarcza uchodźców i migrantów. Działania integracyjne tej grupy wymagają koordynacji wielu systemów, tj. ochrony zdrowia, polityki społecznej, edukacji czy rynku pracy. Każdy kraj boryka się z podobnymi problemami i wypracował własną ścieżkę wspierania uchodźców i migrantów, ale mimo tego, że zjawisko migracji jest powszechne w UE od wielu lat, żaden kraj/region nie wypracował idealnych narzędzi i polityk regionalnych, które pozwoliłyby mu w pełni poradzić sobie z tym problemem. Samodzielność obcokrajowców obniża koszty pobytu na terytorium UE i jest podstawowym warunkiem integracji. Projekt ma na celu wymianę dobrych praktyk w tym zakresie w wyniku czego każdy z partnerów ma możliwość modyfikowania/dostosowania kluczowych dokumentów polityk regionalnych/krajowych.

NEWSLETTER #1

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru newsletteru przygotowanego w ramach projektu SIRM, realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.. Przedstawiamy główne założenia, cele, partnerstwo i wiele innych kluczowych informacji dotyczących projektu SIRM finansowanego przez Program Interreg Europe. SIRM_PL http://bitly.pl/EMvZZ SIRM_ENG http://bitly.pl/vKppU

WIDEO WPROWADZAJĄCE DO PROJEKTU SIRM

Mamy przyjemność zaprezentować film wprowadzający do projektu SIRM. Film podsumowuje główne cele i założenia projektu z perspektywy wszystkich partnerów projektu.

Z filmu dowiesz się również więcej o głównych wyzwaniach stojących przed naszymi partnerami i pomysłach na ich rozwiązanie. Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://youtu.be/XjicxE_3Xj4?si=6hXGQ71YiG7ve_Qg

PIERWSZE SPOTKANIE INAUGURACYJNE PROJEKTU SIRM

RZESZÓW: 04-05.07.2023 

W dniach 4. oraz 5. lipca 2023 r. w Rzeszowie odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu SIRM, którego gospodarzem była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., będąca parterem wiodącym projektu. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, który jest partnerem w projekcie.

Projekt „SIRM – Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów” (ang. Socio-economic Integration of Refugees and Migrants), zakłada współpracę podmiotów publicznych z 8 regionów europejskich w celu wymiany doświadczeń i poprawy kluczowych dokumentów polityk w zakresie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich, w tym uchodźców i migrantów. Projekt ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat problemów i potrzeb migrantów oraz wypracowanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z migracją.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele dziewięciu organizacji reprezentujących instytucje z Polski, Irlandii, Rumuni, Słowacji, Łotwy, Włoch, Chorwacji oraz Holandii.

Pierwszego dnia spotkań przeprowadzono sesję wprowadzającą, która zgromadziła partnerów projektu w celu omówienia i opracowania planu realizacji działań projektowych. Spotkanie koncentrowało się również na wymianie dobrych praktyk i doświadczeń między przedstawicielami poszczególnych regionów. Każdy zaproszony partner zaprezentował swoją rolę w projekcie oraz zaproponował propozycje współpracy i możliwych rozwiązań.

Drugiego dnia uczestnicy spotkania wzięli udział w wizycie studyjnej. Wizyta studyjna rozpoczęła się od prezentacji przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczącej  programów wspierających uchodźców i migrantów na podkarpackim rynku pracy, tj.: projekt Podkarpackiego Centrum Integracji Uchodźców oraz projekt Razem Możemy Więcej. Kolejna prezentacja obrazowała programy pomocowe realizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego tj. możliwości otrzymania dotacji przeznaczonych dla przedsiębiorstw społecznych wspierających uchodźców. Spotkanie sfinalizowała wizyta w Centrum Rozwoju Psychofizycznego TUTU w Rzeszowie, które wspiera osoby potrzebujące pomocy, wyrównuje szanse w dostępie do usług związanych z równowagą psychofizyczną i wspomaga proces adaptacji. To przestrzeń działająca na rzecz osób, które doświadczyły skutków wojny. Partnerzy Projektu wzięli udział w arteterapii grupowej przeprowadzonej przez Pracowniczki Centrum. Ta metoda terapii z udziałem twórczości i sztuki wykorzystuje różne formy plastyczne, muzyczne, literackie, taneczne, teatralne i inne. Ten rodzaj terapii uczy budować satysfakcjonujące relacje między uczestnikami w grupie co jest niezwykle ważne dla osób, które nie z własnej winy znalazły się w zupełnie nowym i nieznanym środowisku.

Spotkanie stanowiło ważny krok w procesie wdrażania projektu. Partnerzy utworzyli silne fundamenty do intensywnej współpracy w trakcie dalszej realizacji projektu.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest pełni rolę partnera wiodącego, co oznacza zarządzanie całym międzynarodowym konsorcjum pod kątem merytorycznym, administracyjnym i finansowym, przy wsparciu zainteresowanych interesariuszy z regionu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa 2021-2027.

WSPÓŁPRACA Z REGIONEM MARAMURESZ

Nasze działania w ramach projektu SIRM zostały omówione podczas spotkania władz samorządowych Województwa Podkarpackiego oraz okręgu w północnej Rumunii – Maramuresz.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!

https://podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-miedzynarodowa/aktualnosci/nowe-pomysly-i-projekty-wspolpraca-z-regionem-maramuresz

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest pomysłodawcą projektu i pełni rolę partnera wiodącego, co oznacza zarządzanie całym międzynarodowym konsorcjum pod kątem merytorycznym, administracyjnym i finansowym, także przy wsparciu zainteresowanych interesariuszy z regionu.

Konsorcjum składa się z dziewięciu organizacji partnerskich z ośmiu krajów.

Partner Wiodący:

  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)

 Partnerzy:

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Polska)
  • Munster Technological University (Irlandia)
  • Maramures County Council (Rumunia)
  • Prešov Self-Governing Region (Słowacja)
  • University of Latvia (Łotwa)
  • Municipality of Brindisi (Włochy)
  • City of Sibenik (Chorwacja)

Partner doradczy:

  • University of Groningen (Holandia)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Koordynator Projektu:
Marek Duda – e-mail: mduda@rarr.rzeszow.pl; tel: (017) 86 76 215

Koordynator ds. finansowych:
Joanna Wojciechowska-Szoska – e-mail: jwojciechowska@rarr.rzeszow.pl; tel (017) 86 76 229

Menadżer ds. komunikacji:
Monika Stasiak – e-mail: mstasiak@rarr.rzeszow.pl; tel: (017) 86 76 216

 

Social media: