Logo RARR i EU
7

SAVE – Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups

Opis projektu:

Oczekuje się, że Przemysł 4.0 zwiększy wydajność i wartość dodaną przemysłu europejskiego oraz pobudzi wzrost gospodarczy. W ramach nowej strategii jednolitego rynku cyfrowego, Komisja Europejska chce pomóc wszystkim sektorom przemysłu w wykorzystaniu nowych technologii i poradzeniu sobie z przejściem na inteligentny system przemysłowy.

Cel:

Celem projektu jest poprawa jakości rozwoju zawodowego start-uperów, młodych przedsiębiorców i dostawców usług kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej, a także umożliwienia im potwierdzenia nabycia tych kompetencji.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są start-uperzy, młodzi przedsiębiorcy, a także nauczyciele i dostawcy VET z Polski, Litwy, Hiszpanii, Cypru, Portugalii oraz Słowacji.

Rezultaty projektu:

  • Program nauczania dla dostawców usług VET;
  • Cyfrowe materiały szkoleniowe dla start-uperów.

Partnerstwo:

RARR – Rzeszów, Polska (Lider projektu)
SOCIALINIU INOVACIJU FONDAS – Kowno, Litwa
Sea Teach S.L. – Cala D’or, Hiszpania
GrantXpert – Nikozja, Cypr
Mindshift Talent Advisory lda – Lizbona, Portugalia
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE – Koszyce, Słowacja

Czas realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2021

Strona projektu

Profil Facebook projektu

Program: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (Działanie: KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training).

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem Newslettera opracowanym w ramach projektu SAVE start-ups – Stimulating And Validating digital Enterpreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups” (akronim: SAVE start-ups), realizowanego i finansowanego w ramach programu ERASMUS+.

Pliki do pobrania:

Newsletter-1

Newsletter-2