Logo RARR i EU
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Smart Accelerators of Cultural Heritage Entrepreneurship
(Inteligentne akceleratory przedsiębiorczości w zakresie dziedzictwa kulturowego)

Acronim: SACHE

 

Projekt jest realizowany z priorytetu:  Poprawa zdolności do zrównoważonego wykorzystania kultury dziedzictwa i zasobów.

Projekt SACHE ma na celu opracować i zapewnić zintegrowane lokalne strategie rozwoju oparte na narzędziach i podejściach, które przyspieszają kreatywną przedsiębiorczość w obrębie dziedzictwa kulturowego i wokół niego.

Projekt w swoim głównym zamierzeniu ma poszerzyć i wzmocnić rolę miejsc dziedzictwa kulturowego, symboli i wartości, przekształcając je w „Inteligentne akceleratory kreatywnego dziedzictwa przedsiębiorczości” (SACHE) w oparciu o nowo opracowany model Europy Środkowej.

Jednym z celów Projektu SACHE jest opracowanie centralnego modelu europejskiego dla zwiększenia zdolności podmiotów publicznych i prywatnych do promowania zrównoważonego wykorzystania materiałów niematerialnego NDK w oparciu o wykorzystanie inteligentnych, innowacyjnych technologii we współpracy z różnymi przedstawicielami sektora kreatywnego.

Projekt w swoim głównym zamierzeniu ma poszerzyć i wzmocnić rolę miejsc dziedzictwa kulturowego, centrów kultury, symboli i wartości, przekształcając je w „Inteligentne  akceleratory kreatywnej przedsiębiorczości w dziedzinie dziedzictwa kulturowego”  w oparciu o nowo opracowany model Europy Środkowej.  Muzea, galerie, teatry i festiwale, domy kultury zgodnie z założeniem projektu będą  odbierane nie tylko jako miejsca edukacji lub rozrywki, ale także jako akceleratory,  tj. „Motory  rozwoju kultury”, które  będą mobilizować i pielęgnować, wspierać działania małych kreatywnych firm w regionie. Zwiększy to dostęp do dziedzictwa kulturowego, a także realizację usług wzmacniających wartość, rozwój innowacyjnego grupowania CCI (Przemysłu Kreatywnego i Kultury) wokół każdego akceleratora.  Pomoże również wzmocnić współpracę z innymi sektorami przemysłu i usług, zwłaszcza w zakresie technologii cyfrowych.

Głównym zadaniem akceleratora będzie pomóc we wspólnym przekuwaniu pomysłu w biznes – jego modyfikacji i dostosowaniu do warunków rynkowych.

Inteligentne akceleratory kreatywnej przedsiębiorczości w dziedzinie dziedzictwa kulturowego nie będą oferowały pieniędzy, a przede wszystkim wsparcie i wiedzę o tym, czym jest kultura, jak ją promować, jak rozwijać biznes kreatywny.

Działania w ramach projektu SACHE będą realizowane w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022  roku w ramach Osi priorytetowej: Zasoby naturalne i kulturowe Programu Interreg Central Europe, przez partnerstwo składające się z dwunastu instytucji z jedynastu regionów Europy Środkowej:

Partnerzy:

 1. Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Venice Rovigo, LP, CCIAA DL
 2. Ca’ Foscari University of Venice, PP, UNIVE
 3. Friuli Venezia Giulia Autonomous Region – Department for culture, sports and solidarity, PP, RAFVG
 4. Development Agency Zagreb – TPZ Ltd., PP, RAZA
 5. Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, PP, ABW
 6. Bayern Innovativ GmbH, PP, BayInno
 7. Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya, PP, PBKIK
 8. Maribor Development Agency, PP, MRA
 9. Technology park Ljubljana ltd, PP, TPLJ
 10. Laser Consult Ltd., PP, LC
 11. Rzeszow Regional Development Agency, PP, RRDA
 12. INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit Limited Liability Company, PP, INNOVA

 

STRONA WWW PROJEKTU SACHE

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach programu Interreg Central Europe

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Małgorzata Kilian – koordynator,
tel. (17) 867 62 29, e-mail: mkilian@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, Polska
pokój nr 217 (1piętro)
www.rarr.rzeszow.pl

 

Lider projektu:
Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Venice Rovigo

Via Forte Marghera 151, 30173 Venezia

https://www.dl.camcom.it/