Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > ROWES- kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES- kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Strona projektu: http://www.wsparcie.es/

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r.-31.12.2019 r.

Budżet projektu: 22 818 554,00 zł.

Obszar realizacji projektu powiat:

 • rzeszowski,
 • kolbuszowski,
 • niżański,
 • stalowowolski,
 • miasto Rzeszów.

Cel projektu:
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie I w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 227 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
 • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów
 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które mieszkają (w rozumieniu K.C.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów

Wsparcie dla uczestników projektu:

 • wsparcie Animatorów,
 • warsztaty partnerstw lokalnych,
 • wizyty studyjne,
 • wsparcie doradców kluczowych,
 • doradztwo specjalistyczne,
 • szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej,
 • szkolenia przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego,
 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
 • wsparcie doradców kluczowych biznesowych,
 • dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • wsparcie pomostowe,
 • lustracja lub audyt przedsiębiorstw społecznych,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w w/w projekcie skontaktuj się z naszym Animatorem, Doradcą kluczowym, Doradcą kluczowym biznesowym.

BIURA TERENOWE:

Powiat rzeszowski/ Rzeszów :
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

Aleksandra Mucha – Animator
Tel.: 515-191-963
Adres e-mail: aleksandramucha@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Szeremeta – Animator
Tel.: 514-786-549
Adres e-mail.: kszeremeta@rarr.rzeszow.pl

Agnieszka Tylutka-Gelio – Animator
Tel.: 514-786-513
Adres e-mail.: atylutkagelio@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Sowa – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.:
 515-190-410
Adres e-mail: 
ksowa@rarr.rzeszow.pl

Kinga Muszyńska-Brodowicz – Doradca Kluczowy
Tel.: 515-188-281
Adres e-mail.: kbrodowicz@rarr.rzeszow.pl

Konrad Rakszawski – Regionalny konsultant ds. zamówień publicznych
Tel.: 515-187-606
Adres e-mail: krakszawski@rarr.rzeszow.pl

Alina Terpińska – Radca Prawny
Tel.: 515-188-475
Adres e-mail.: aterpinska@rarr.rzeszow.pl

Joanna Puzio – Doradca księgowo-podatkowy i Doradca finansowy
Tel.: 515-191-496
Adres e-mail.: jpuzio@rarr.rzeszow.pl

Jolanta Serwa-Mazur – Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 515-191-947
Adres e-mail.: jserwa@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Lang – Doradca marketingowy
Tel.: 515-190-476
Adres e-mail.: klang@rarr.rzeszow.pl

Joanna Pikuła – Regionalny konsultant ds. zamówień publicznych
Tel.: 727 – 793 – 054
Adres e-mail: jpikula@rarr.rzeszow.pl

Piotr Brożbar – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-191-038
Adres e-mail: pbrozbar@rarr.rzeszow.pl

Anna Szczur – Specjalista ds. monitorowania statusu Przedsiębiorstw Społecznych, koordynacji działań partnerskich i ekonomizacji
Tel.: 514-786-453
Adres e-mail: aszczur@rarr.rzeszow.pl
Powiat kolbuszowski:
Ul. Jana Pawła II 8,
36-100 Kolbuszowa

Dorota Trzpis – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 514-786-625
Adres e-mail.: dtrzpis@rarr.rzeszow.pl

Monika Bebło – Animator
Tel.: 515-187-666
Adres e-mail.: mbeblo@rarr.rzeszow.pl

Powiat stalowowolski
ul. Popiełuszki 6/85
37-450 Stalowa Wola

Anna Szczębara – Animator
Tel.: 515-187-586
Adres e-mail.: aszczebara@rarr.rzeszow.pl

Joanna Kruczkowska – Doradca kluczowy biznesowy
Tel.: 15 64 93 012
Adres e-mail: jkruczkowska@rarr.rzeszow.pl

Anna Warchoł – Animator
Tel.: 515-189-987
Adres e-mail: awarchol@rarr.rzeszow.pl


Powiat niżański
ul. Sandomierska 60 B
37-400 Nisko

Elżbieta Tomczak – Animator
Tel.: 515-192-953
Adres e-mail.: etomczak@rarr.rzeszow.pl

Joanna Banaś – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-191-888
Adres e-mail.: jbanas@rarr.rzeszow.pl

Marcin Flis – Doradca Kluczowy
Tel.: 515-189-651
Adres e-mail.: mflis@rarr.rzeszow.pl

Dorota Cichoń – Animator
Tel.: 515-187-939
Adres e-mail: dcichon@rarr.rzeszow.pl

Anna Warchoł – Animator
Tel.: 515-189-987
Adres e-mail: awarchol@rarr.rzeszow.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin-swiadczenia-uslug-ROWES-subregion-I

Regulamin-swiadczenia-uslug-ROWES-subregion-I-obowiazujacy-do-28-02-2019

Regulamin obowiązujący do 21.02.2018

regulamin-i-zalaczniki-obowiazujace-do-22-08-2018

regulamin-i-zalaczniki-obowiazujace-do-dnia-30-06-2019

Zalacznik-nr-1a-Formularz-zgloszeniowy-dla-osoby-fizycznej-sub-I

Zalacznik-nr-1b-Formularz-zgloszeniowy-dla-osoby-prawnej-sub.-I

Zalacznik-nr-1c-Formularz-zgloszeniowy-dla-osoby-dla-ktorej-bedzie-utworzone-miejsce-pracy-sub-I

Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-sub–I

Zalacznik-nr-3a-Oswiadczenie-majatkowe-osoby-prawnej-sub-I

Zalacznik-nr-3b-Oswiadczenie-o-nie-posiadaniu-dlugow-sub-I

Zalacznik-nr-3c-Oswiadczenie-o-zwiazku-malzenskim-i-oswiadczenie-wspolmalzonka-sub.-I

Zalacznik-nr-4a-Oswiadczenie-osoby-bezrobotnej-niezarejestrowanej-w-PUP-sub.-I

Zalacznik-nr-4b-Oswiadczenie-osoby-poszukujacej-pracy-i-pozostajacej-bez-zatrudnienia-sub.-I

Zalacznik-nr-4c-Oswiadczenie-osoby-ubogiej-pracujacej-sub.-I

Zalacznik-nr-5a-Umowa-inkubacyjna-z-dotacja-sub-I

Zalacznik-nr-5b-Umowa-na-swiadczenie-uslug-inkubacyjnych-bez-dotacji-sub-I

Zalacznik-nr-5c-Umowa-inkubacyjna-tworzenie-PS-przez-Osoby-Prawne

Zalacznik-nr-6a-Umowa-na-swiadczenie-uslug-biznesowych-sub.-I

Zalacznik-nr-6b-Umowa-na-swiadczenie-uslug-dla-podmiotow-powstalych-w-ramach-projektu-sub.-I

Zalacznik-nr-6c-Umowa-na-swiadczenie-uslug-biznesowych-dla-PES-sub.-I

Zalacznik-nr-6d-Umowa-na-uslugi-lustracji_audytu-sub.I

Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-o-otrzymaniu_nieotrzymaniu-de-minimis;-informacja-o-powiazanych-jednostkach-gospodarczych-sub.I

Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-o-otrzymaniu-nieotrzymaniu-de-minimis-informacja-o-powiazanych-jednostkach-gospodarczych-sub1

Zalacznik-nr-8-Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis-sub.-I

Zalacznik-nr-9-Zaswiadczenia-o-pomocy-de-minimis-obowiazuje-od-dnia-15.11.2014-r.-sub.-I

Zalacznik-nr-10-Wniosek-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-oraz-przyznanie-wsparcia-pomostowego-sub.-I

Zalacznik-nr-10-Wniosek-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-oraz-przyznanie-wsparcia-pomostowego-sub.-I-obowiazujacy-do-28-02-2019

Zalacznik-nr-11-Biznesplan-istniejacego-Przedsiebiorstwa-spolecznego-sub.-I

Zalacznik-nr-12-Biznesplan-nowo-tworzonego-Przedsiebiorstwa-spolecznego-sub.-I

Zalacznik-nr-13-Oswiadczenie-o-nie-prowadzeniu-odplatnej-dzialalnosci-pozytku-publicznego-sub.I

Zalacznik-nr-14-Oswiadczenie-osobyktora-zostanie-zatrudniona-na-nowo-utworzonym-stanowisku-pracy-w-PS-sub-I

Zalacznik-nr-15-Oswiadczenie-osoby-fizycznej-planujacej-zalozyc-Przedsiebiorstwo-Spoleczne-sub.I

Zalacznik-nr-16-Oswiadczenie-osoby-prawnej-planujacej-zalozyc-Przedsiebiorstwo-spoleczne-sub-I

Zalacznik-nr-17-Oswiadczenie-Podmiotu-Ekonomii-Spolecznej-przeksztalconego-w-Przedsiebiorstwo-spoleczne-sub-I

Zalacznik-nr-18-Oswiadczenie-Przedsiebiorstwa-spolecznego-tworzacego-nowe-miejsca-pracy-sub-I

Zalacznik-nr-19-Oswiadczenie-o-rachunku-bankowym-Przedsiebiorstwa-spolecznego-sub-I

Zalacznik-nr-20-Regulamin-Komisji-Oceny-Projektów-sub.-I-obowiazujacy-do-06.08.2018

Zalacznik-nr-20-Regulamin-KOP-Subregion-I

Zalacznik-nr-21-Karta-oceny-formalnej-wniosku-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-i-przyznanie-wsparcia-pomostowego-sub.I-obowiazujacy-do-28-02-2019

Zalacznik-nr-21-Karta-oceny-formalnej-wniosku-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-i-przyznanie-wsparcia-pomostowego-sub-I

Zalacznik-nr-22-Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-oraz-wsparcia-pomostowego-sub.-I

Zalacznik-nr-23-Umowa-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-i-wsparcia-pomostowego-na-utworzenie-miejsc-pracy-w-PS-sub-I

Zalacznik-nr-23-Umowa-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-i-wsparcia-pomostowego-na-utworzenie-miejsc-pracy-w-PS-sub-I-obowiazujacy-do-28-02-2019

Zalacznik-nr-24-Wzor-weksla-sub.-I

Zalacznik-nr-25-Deklaracja-wystawcy-weksla-in-blanco-sub-I

Zalacznik-nr-26-wniosek-o-wprowadzenie-zmian-w-biznesplanie-sub-I-3

Zalacznik-nr-27a-Rekomendacja-Animatora-dla-Grupy-Inicjatywnej-sub.-I

Zalacznik-nr-27b-Rekomendacja-Doradcy-kluczowego-dla-Grupy-inicjatywnej-sub-I

Zalacznik-nr-28-Oswiadczenie-dotyczace-podatku-VAT-sub.-I

Zalacznik-nr-29-Umowa-na-realizacje-szkolen-zawodowych

Zalacznik-nr-30-Formularz-zgloszeniowy-do-udzialu-w-szkoleniu-ogolnym-z-zakresu-Ekonomii-Spolecznej-sub.I

Zalacznik-nr-31-Formularz-zgloszeniowy-do-udzialu-w-szkoleniu-sub–I

Zalacznik-nr-32-Analiza-potrzeb-szkoleniowych-cz_I

Zalacznik-nr-33-Wniosek-o-nadanie-statusu-PS

Zalacznik-nr-34-Zgoda-na-przetwarzanie-wizerunku-uczestnika-projektu