Projekt ,,SUMCITYNET”

16 lipca 2020

Projekt “SUMCITYNET” – miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności

Projekt „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” na pograniczu polsko – ukraińsko – białoruskim” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Program Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów, Program wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na terenach przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Białorusi i Ukrainy. Program odnosi się do czterech celów tematycznych: DZIEDZICTWO, DOSTĘPNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, GRANICE.

Projekt, zatytułowany „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” ma na celu poprawę dostępności obszarów miejskich i zapewnienie rozwiązań w zakresie zrównoważonej i efektywnej mobilności oraz transportu do, przez i wewnątrz miast w wybranych regionach Polski, Białorusi i Ukrainy.

Zmiany, jakie chcemy osiągnąć poprzez współpracę w ramach projektu to m.in. lepsza współpraca transgraniczna w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej odpornej na zmiany klimatyczne; lepsze możliwości planowania i rozwiązań w zakresie mobilności miejskiej; zwiększona dostępność w Użhorodzie (Ukraina) i Pińsku (Białoruś); wspieranie planowania i wdrażania zrównoważonej mobilności miejskiej; lepsze zrozumienie zrównoważona mobilność mieszkańców miast prowadząca do zmiany postaw; ulepszone praktyki odporne na klimat w zrównoważonej mobilności miejskiej, skuteczniejsze podejście do ekologii i jakości życia. Są to niezwykle ważne zmiany, które poprawią jakość życia w regionach Partnerów Projektu.

Projekt jest realizowany w sposób zintegrowany, a Partnerzy realizują działania w ramach swoich kompetencji. Jako, że regiony mają wspólne cele i chcą się wspólnie przyczynić do poprawy środowiska i klimatu, mają podobne wyzwania i cele oraz transgraniczne podejście do wspólnej realizacji projektów.

Ogólny cel:

Poprawa dostępności obszarów miejskich i zapewnienie rozwiązań w zakresie zrównoważonej i efektywnej mobilności oraz transportu do, przez i wewnątrz miast w wybranych regionach Polski, Białorusi i Ukrainy.

Cele szczegółowe

 1. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dostępności do obszarów miejskich
  i efektywnej mobilności.
 2. Opracowanie i monitoring realizacji planów działania na rzecz poprawy sytuacji dotyczącej mobilności miejskiej.
 3. Szerzenie transgranicznej współpracy w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej odpornej na zmiany klimatyczne.

 

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2020 – 30.04.2022 przez następujących partnerów:

 • Agencja Zrównoważonego Rozwoju Regionu Karpackiego „FORZA  (Ukraina)- partner wiodący
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
 • Organizacja pozarządowa „Białoruski Związek Transportowy” (Białoruś)
 • Rada Miasta Użhorod (Ukraina)
 • Komitet Wykonawczy Miasta Pińsk (Białoruś)

https://www.pbu2020.eu/pl

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020, priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury


Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Piotr Stącel, tel. (17) 867 62 44, e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:

https://pbu2020.eu/en/projects2020/166

www.rarr.rzeszow.pl

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

IV edycja konferencji Smart City & Smart Village

Rzeszów to miasto stawiające przede wszystkim na rozwój oraz innowacyjne rozwiązania miejskie. Jako Stolica Innowacji Rzeszów nieustanie podąża za trendami Smart i wdraża wybrane z nich na terytorium miasta.

Jednym z kroków podejmowanych w celu przekształcenia miasta Rzeszowa w Smart City jest udział oraz organizacja konferencji poświęconych tej tematyce. W jednej z takich konferencji wzięli udział partnerzy projektu SUMCITYNET dot. zrównoważonej mobilności miejskiej i realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A..  Podczas IV edycji konferencji pn. Smart City & Smart Village, organizowanej w dn. 8-9.09.2022 przez Urząd Miasta Rzeszowa oraz firmę Seedia przedstawiono inteligentne szyte na miarę rozwiązania miejskiej zarówno dla dużych aglomeracji jak i mniejszych gmin. Ważnym punktem programu była także prezentacja dobrych praktyk gości ze Splitu, Klagenfertu i Łucka w zakresie budowania miejskich przestrzeni dialogu społecznego oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi do wdrażania idei miasta inteligentnego. Spotkanie posłużyło jako okazja do wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacyjnych narzędzi miejskich w różnych miastach Europy i świata.

Dowiedz się więcej:

https://urbanlab.erzeszow.pl/1557-aktualnosci/28223-aktualnosci/59953-konferencja-smart-city-smart-village.html

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-sumcitynet/

https://sumcitynet.info/pl/

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Fora Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Polsce

„Planowanie zrównoważonej mobilności”

„Inteligentny transport i rozwiązania miejskie”

Kolejne działania w ramach projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 już za nami.

W ostatnim czasie w ramach projektu miały miejsce dwa 2-dniowe fora poświęcone zagadnieniu zrównoważonej mobilności miejskiej oraz jej planowaniu.  Wydarzenia odbyły się w dniach 9-10 listopada 2021 r. oraz 7-8 grudnia 2021r. i poświęcone były zagadnieniom zarządzania mobilnością, bezpieczeństwa i ochrony, transportu zbiorowego, stylu życia mniej zależnego od samochodu.

Celem forów jest szersze rozpowszechnianie informacji o trendach i aktualnych osiągnięciach w dziedzinie zrównoważonej mobilności w mieście. Posłużyły one również jako narzędzie do budowania zdolności, rozpowszechniania i wprowadzania innowacyjnych i wysoce praktycznych rozwiązań w zakresie mobilności w polskich miastach. Prelegenci omówili najlepsze dostępne praktyki jak i  inicjatywy SUM w Polsce.

Podczas paneli tematycznych zaangażowano przedstawicieli instytucji mających wpływ na rozwój miast oraz infrastruktury miejskiej. Przedstawili obecną sytuację w zakresie zrównoważonej mobilności oraz jej planowania. Okazało się, że jest wiele do zrobienia a temat w najbliższych latach stanie się priorytetem dla podkarpackich włodarzy.

Fora umożliwiły również pierwsze osobiste spotkanie partnerów projektu z Ukrainy i Białorusi.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, osoby związane z transportem publicznym oraz prywatnym, eksperci z dziedziny zrównoważonej mobilności miejskiej oraz jej planowania, wykładowcy z Politechniki Wrocławskiej oraz Rzeszowskiej jak również partnerzy projektu z Białorusi i Ukrainy.

Bardzo dziękujemy za udział prelegentom, ekspertom, partnerom projektu oraz wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020/291

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-sumcitynet/

FOTO RELACJA

I FORUM ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W POLSCE

„Planowanie zrównoważonej mobilności”

PANELE TEMATYCZNE

„Rola samorządów w sprostaniu wyzwaniom współczesnej transformacji technologicznej, społecznej i gospodarczej w kontekście zrównoważonej mobilności”

„Ekologicznie i zdrowo – nowoczesne środki transportu w mieście”

Partnerzy projektu SUMCITYNET z Polski, Białorusi i Ukrainy

II FORUM ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W POLSCE

„Inteligentny transport i rozwiązania miejskie”

Spotkanie partnerów projektu SUMCITYNET z Polski i Białorusi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spotkania z włodarzami miast ….

Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej  to jedno z wyzwań stojące zarówno przed dużymi aglomeracjami jak i miastami będącymi w trakcie rozwoju.

Projekt „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 umożliwił włodarzom miast zdobycie wiedzy w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej  oraz jej planowania. W tym celu w dniach 5,18-19 października 2021 r. w Urzędzie Miasta Krosna, Przemyśla oraz Sanoka odbyły się spotkania zespołu projektowego z Wiceprezydentem Miasta Krosna Tomaszem Solińskim, Sekretarzem Miasta Przemyśla Dariuszem Łapą oraz Burmistrzem Miasta Sanoka Tomaszem Matuszewskim.

Spotkanie miało na celu przedstawienie założeń i celów projektu oraz podniesienie świadomości na temat znaczenia planowania zrównoważonej mobilności miejskiej w procesie transportu i planowania urbanistycznego.

Podczas spotkania omówiono również zadania w projekcie w tym: Pierwsze Forum Zrównoważonej Mobilności Miejskiej pn. „Planowanie zrównoważonej mobilności”, poświęcone zagadnieniom zarządzania mobilnością, bezpieczeństwa i ochrony, transportu zbiorowego, stylu życia mniej zależnego od samochodu które odbędzie się w dniach 9-10 listopada w Rzeszowie.

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020/291

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-sumcitynet/

Więcej informacji o programie:
https://www.pbu2020.eu/pl

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

07.09.2021r.

W dniu 4 września 2021 odbył się̨ rajd rowerowy w ramach kampanii „Share the road” zorganizowany we współpracy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, Stowarzyszenia DZIELNICA – Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina oraz Rzeszowskiego Domu Kultury w ramach projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś́ – Ukraina 2014–2020, priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury.

 Celem kampanii było:

 • uwrażliwienie wszystkich mieszkańców na zachowanie tolerancji na drogach;
 • zachęcanie kierowców do przestrzegania ograniczeń́ prędkości, dzielenia drogi z rowerzystami, ustępowanie im miejsca i szanowania ich jako równych użytkowników drogi;
 • motywowanie pieszych do ustępowania rowerzystom i zachęcanie wszystkich do większej tolerancji na drodze.

Przed rozpoczęciem wydarzenia uczestnicy otrzymali pakiety startowe zakupione w ramach projektu „SUMCITYNET” zawierające m.in. koszulki, opaski odblaskowe, ulotki, magnesy oraz breloki odblaskowe. Wydarzenie miało charakter indywidualny co oznacza, że uczestnicy rajdu, zaopatrzeni w mapę̨, samodzielnie pokonywali wyznaczoną trasę̨ podzieloną na 6 etapów. Ukończenie każdego z etapów rajdu uwieńczone było otrzymaniem przez uczestnika pieczątki w danym punkcie. Kolejność́ pokonywania poszczególnych punktów docelowych była dowolna. Dla uczestników rajdu, którzy uzbierali wszystkie pieczątki zorganizowana została loteria z nagrodami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Specjalne podziękowania dla: Grupa Queens of the Road, Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieścia, Republika polsko-francuska, Pobitno

Więcej o projekcie SUMCITYNET: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-sumcitynet/

PHOTO RELACJA:

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

————————————————————————————————————————————————————————————————————

06.05.2021r.

Podsumowanie Drugich Warsztatów Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) w ramach projektu “SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”

W dniu 6 maja 2021 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowała, w formule ON-LINE (za pośrednictwem PLATFORMY MICROSOFT TEAMS), Drugie Warsztaty Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) obejmujące obszar miast na prawach powiatu Rzeszowa i Tarnobrzega oraz powiatów dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego, w ramach projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Koordynator projektu – Piotr Stącel wprowadził uczestników warsztatów w tematykę projektu SUMCITYNET, następnie eksperci dr inż. Mateusz Zając oraz mgr inż. Maciej Gabory (Kompleksowe Usługi Doradcze) – Absolwenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej przybliżyli uczestnikom idee zrównoważonej mobilności miejskiej (SUM), opis jej elementów oraz szczegóły tworzenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Podczas prelekcji eksperci skupili się w szczególności na :

 • zrównoważonej mobilności miejskiej i wynikającymi z niej korzyściami dla miast,
 • przedstawieniu dobrych praktyk( rozwiązań transportowych) dot. zrównoważonej mobilności miejskiej oraz transportu drogowego i bezpieczeństwa na drogach,
 • infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej,
 • przyspieszeniu transportu publicznego,
 • nowoczesnych sposobach modelowania ruchu oraz polityki parkingowej.

Warsztaty szkoleniowe miały na celu przedstawienie innowacyjnych podejść w transporcie,  skierowane były do pracowników lokalnych władz i ekspertów z dziedziny transportu, aby móc korzystać z tych podejść lub dalej je badać w celu lepszego zarządzania na szczeblu lokalnym.

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

————————————————————————————————————————————————————————————————————

29.04.2021r.

Podsumowanie Pierwszych Warsztatów Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) w ramach projektu “SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”

W dniu 29 kwietnia 2021 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowała pierwsze Warsztaty planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) obejmujące obszar miast na prawach powiatu Krosna i Przemyśla oraz powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i sanockiego, w formule ON-LINE  (na PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS) w ramach projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Koordynator projektu – Piotr Stącel wprowadził uczestników warsztatów w tematykę projektu SUMCITYNET, następnie eksperci dr inż. Mateusz Zając oraz mgr inż. Maciej Gabory (Kompleksowe Usługi Doradcze) – Absolwenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej przybliżyli uczestnikom idee zrównoważonej mobilności miejskiej, opis jej elementów oraz szczegóły tworzenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Warsztaty szkoleniowe miały na celu przedstawienie innowacyjnych podejść w transporcie,  skierowane były do pracowników lokalnych władz i ekspertów z dziedziny transportu, aby móc korzystać z tych podejść lub dalej je badać w celu lepszego zarządzania na szczeblu lokalnym.

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

————————————————————————————————————————————————————————————————————

21.04.2021 r.

Drugie Warsztaty planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) w ramach projektu “SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w drugich Warsztatach planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) obejmujących obszar miast na prawach powiatu Rzeszowa i Tarnobrzega oraz powiatów dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego, organizowanych w formule ON-LINE  (na PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS) w ramach projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Warsztaty odbędą się w dniu 6 maja 2021 r. (czwartek) od godziny 10:00.

Warsztaty szkoleniowe mają na celu wprowadzenie innowacyjnych podejść w transporcie,  skierowane będą do pracowników lokalnych władz i ekspertów z dziedziny transportu obejmujących obszar miast na prawach powiatu Rzeszowa i Tarnobrzega oraz powiatów dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego, aby móc korzystać z tych podejść lub dalej je badać w celu lepszego zarządzania na szczeblu lokalnym. Program warsztatów obejmuje prezentację idei zrównoważonej mobilności w mieście, opis jej możliwych elementów, prezentację podejścia SUMP z głównymi informacjami na temat procesu, kroków, elementów, korzyści itp.

REJESTRACJA ON-LINE: DO DNIA 04 maja 2021 r. (wtorek) do godziny 14:00.

Poniżej link do formularza zgłoszeniowego dla miast na prawach powiatu Rzeszowa i Tarnobrzega oraz powiatów dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego.

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.office.com/r/urLL2nPMjF

Rejestracja ogranicza się do maksymalnie 2 osób reprezentujących daną instytucję gminy/ miasta.

Planowana liczba uczestników: 20 osób.               

Po zakończonej rejestracji, w osobnym mailu zostanie do Państwa przesłany link za pomocą, którego będą się mogli Państwo zalogować na warsztaty.

Agenda spotkania:

Pobierz

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Fora Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Polsce

„Planowanie zrównoważonej mobilności”

„Inteligentny transport i rozwiązania miejskie”

Kolejne działania w ramach projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 już za nami.

W ostatnim czasie w ramach projektu miały miejsce dwa 2-dniowe fora poświęcone zagadnieniu zrównoważonej mobilności miejskiej oraz jej planowaniu.  Wydarzenia odbyły się w dniach 9-10 listopada 2021 r. oraz 7-8 grudnia 2021r. i poświęcone były zagadnieniom zarządzania mobilnością, bezpieczeństwa i ochrony, transportu zbiorowego, stylu życia mniej zależnego od samochodu.

Celem forów jest szersze rozpowszechnianie informacji o trendach i aktualnych osiągnięciach w dziedzinie zrównoważonej mobilności w mieście. Posłużyły one również jako narzędzie do budowania zdolności, rozpowszechniania i wprowadzania innowacyjnych i wysoce praktycznych rozwiązań w zakresie mobilności w polskich miastach. Prelegenci omówili najlepsze dostępne praktyki jak i  inicjatywy SUM w Polsce.

Podczas paneli tematycznych zaangażowano przedstawicieli instytucji mających wpływ na rozwój miast oraz infrastruktury miejskiej. Przedstawili obecną sytuację w zakresie zrównoważonej mobilności oraz jej planowania. Okazało się, że jest wiele do zrobienia a temat w najbliższych latach stanie się priorytetem dla podkarpackich włodarzy.

Fora umożliwiły również pierwsze osobiste spotkanie partnerów projektu z Ukrainy i Białorusi.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, osoby związane z transportem publicznym oraz prywatnym, eksperci z dziedziny zrównoważonej mobilności miejskiej oraz jej planowania, wykładowcy z Politechniki Wrocławskiej oraz Rzeszowskiej jak również partnerzy projektu z Białorusi i Ukrainy.

Bardzo dziękujemy za udział prelegentom, ekspertom, partnerom projektu oraz wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020/291

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-sumcitynet/

FOTO RELACJA

I FORUM ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W POLSCE

„Planowanie zrównoważonej mobilności”

PANELE TEMATYCZNE

„Rola samorządów w sprostaniu wyzwaniom współczesnej transformacji technologicznej, społecznej i gospodarczej w kontekście zrównoważonej mobilności”

„Ekologicznie i zdrowo – nowoczesne środki transportu w mieście”

Partnerzy projektu SUMCITYNET z Polski, Białorusi i Ukrainy

II FORUM ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W POLSCE

„Inteligentny transport i rozwiązania miejskie”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL TEMATYCZNY pn. „Ekologicznie i zdrowo – nowoczesne środki transportu w mieście”

Spotkanie partnerów projektu SUMCITYNET z Polski, Białorusi i Ukrainy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spotkania z włodarzami miast ….

Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej  to jedno z wyzwań stojące zarówno przed dużymi aglomeracjami jak i miastami będącymi w trakcie rozwoju.

Projekt „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 umożliwił włodarzom miast zdobycie wiedzy w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej  oraz jej planowania. W tym celu w dniach 5,18-19 października 2021 r. w Urzędzie Miasta Krosna, Przemyśla oraz Sanoka odbyły się spotkania zespołu projektowego z Wiceprezydentem Miasta Krosna Tomaszem Solińskim, Sekretarzem Miasta Przemyśla Dariuszem Łapą oraz Burmistrzem Miasta Sanoka Tomaszem Matuszewskim.

Spotkanie miało na celu przedstawienie założeń i celów projektu oraz podniesienie świadomości na temat znaczenia planowania zrównoważonej mobilności miejskiej w procesie transportu i planowania urbanistycznego.

Podczas spotkania omówiono również zadania w projekcie w tym: Pierwsze Forum Zrównoważonej Mobilności Miejskiej pn. „Planowanie zrównoważonej mobilności”, poświęcone zagadnieniom zarządzania mobilnością, bezpieczeństwa i ochrony, transportu zbiorowego, stylu życia mniej zależnego od samochodu które odbędzie się w dniach 9-10 listopada w Rzeszowie.

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020/291

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-sumcitynet/

Więcej informacji o programie:
https://www.pbu2020.eu/pl

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

07.09.2021r.

W dniu 4 września 2021 odbył się̨ rajd rowerowy w ramach kampanii „Share the road” zorganizowany we współpracy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, Stowarzyszenia DZIELNICA – Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina oraz Rzeszowskiego Domu Kultury w ramach projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś́ – Ukraina 2014–2020, priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury.

 Celem kampanii było:

 • uwrażliwienie wszystkich mieszkańców na zachowanie tolerancji na drogach;
 • zachęcanie kierowców do przestrzegania ograniczeń́ prędkości, dzielenia drogi z rowerzystami, ustępowanie im miejsca i szanowania ich jako równych użytkowników drogi;
 • motywowanie pieszych do ustępowania rowerzystom i zachęcanie wszystkich do większej tolerancji na drodze.

Przed rozpoczęciem wydarzenia uczestnicy otrzymali pakiety startowe zakupione w ramach projektu „SUMCITYNET” zawierające m.in. koszulki, opaski odblaskowe, ulotki, magnesy oraz breloki odblaskowe. Wydarzenie miało charakter indywidualny co oznacza, że uczestnicy rajdu, zaopatrzeni w mapę̨, samodzielnie pokonywali wyznaczoną trasę̨ podzieloną na 6 etapów. Ukończenie każdego z etapów rajdu uwieńczone było otrzymaniem przez uczestnika pieczątki w danym punkcie. Kolejność́ pokonywania poszczególnych punktów docelowych była dowolna. Dla uczestników rajdu, którzy uzbierali wszystkie pieczątki zorganizowana została loteria z nagrodami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Specjalne podziękowania dla: Grupa Queens of the Road, Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieścia, Republika polsko-francuska, Pobitno

Więcej o projekcie SUMCITYNET: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-sumcitynet/

PHOTO RELACJA:

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

————————————————————————————————————————————————————————————————————

06.05.2021r.

Podsumowanie Drugich Warsztatów Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) w ramach projektu “SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”

W dniu 6 maja 2021 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowała, w formule ON-LINE (za pośrednictwem PLATFORMY MICROSOFT TEAMS), Drugie Warsztaty Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) obejmujące obszar miast na prawach powiatu Rzeszowa i Tarnobrzega oraz powiatów dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego, w ramach projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Koordynator projektu – Piotr Stącel wprowadził uczestników warsztatów w tematykę projektu SUMCITYNET, następnie eksperci dr inż. Mateusz Zając oraz mgr inż. Maciej Gabory (Kompleksowe Usługi Doradcze) – Absolwenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej przybliżyli uczestnikom idee zrównoważonej mobilności miejskiej (SUM), opis jej elementów oraz szczegóły tworzenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Podczas prelekcji eksperci skupili się w szczególności na :

 • zrównoważonej mobilności miejskiej i wynikającymi z niej korzyściami dla miast,
 • przedstawieniu dobrych praktyk( rozwiązań transportowych) dot. zrównoważonej mobilności miejskiej oraz transportu drogowego i bezpieczeństwa na drogach,
 • infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej,
 • przyspieszeniu transportu publicznego,
 • nowoczesnych sposobach modelowania ruchu oraz polityki parkingowej.

Warsztaty szkoleniowe miały na celu przedstawienie innowacyjnych podejść w transporcie,  skierowane były do pracowników lokalnych władz i ekspertów z dziedziny transportu, aby móc korzystać z tych podejść lub dalej je badać w celu lepszego zarządzania na szczeblu lokalnym.

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

————————————————————————————————————————————————————————————————————

29.04.2021r.

Podsumowanie Pierwszych Warsztatów Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) w ramach projektu “SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”

W dniu 29 kwietnia 2021 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowała pierwsze Warsztaty planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) obejmujące obszar miast na prawach powiatu Krosna i Przemyśla oraz powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i sanockiego, w formule ON-LINE  (na PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS) w ramach projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Koordynator projektu – Piotr Stącel wprowadził uczestników warsztatów w tematykę projektu SUMCITYNET, następnie eksperci dr inż. Mateusz Zając oraz mgr inż. Maciej Gabory (Kompleksowe Usługi Doradcze) – Absolwenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej przybliżyli uczestnikom idee zrównoważonej mobilności miejskiej, opis jej elementów oraz szczegóły tworzenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Warsztaty szkoleniowe miały na celu przedstawienie innowacyjnych podejść w transporcie,  skierowane były do pracowników lokalnych władz i ekspertów z dziedziny transportu, aby móc korzystać z tych podejść lub dalej je badać w celu lepszego zarządzania na szczeblu lokalnym.

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

————————————————————————————————————————————————————————————————————

21.04.2021 r.

Drugie Warsztaty planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) w ramach projektu “SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w drugich Warsztatach planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) obejmujących obszar miast na prawach powiatu Rzeszowa i Tarnobrzega oraz powiatów dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego, organizowanych w formule ON-LINE  (na PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS) w ramach projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Warsztaty odbędą się w dniu 6 maja 2021 r. (czwartek) od godziny 10:00.

Warsztaty szkoleniowe mają na celu wprowadzenie innowacyjnych podejść w transporcie,  skierowane będą do pracowników lokalnych władz i ekspertów z dziedziny transportu obejmujących obszar miast na prawach powiatu Rzeszowa i Tarnobrzega oraz powiatów dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego, aby móc korzystać z tych podejść lub dalej je badać w celu lepszego zarządzania na szczeblu lokalnym. Program warsztatów obejmuje prezentację idei zrównoważonej mobilności w mieście, opis jej możliwych elementów, prezentację podejścia SUMP z głównymi informacjami na temat procesu, kroków, elementów, korzyści itp.

REJESTRACJA ON-LINE: DO DNIA 04 maja 2021 r. (wtorek) do godziny 14:00.

Poniżej link do formularza zgłoszeniowego dla miast na prawach powiatu Rzeszowa i Tarnobrzega oraz powiatów dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego.

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.office.com/r/urLL2nPMjF

Rejestracja ogranicza się do maksymalnie 2 osób reprezentujących daną instytucję gminy/ miasta.

Planowana liczba uczestników: 20 osób.               

Po zakończonej rejestracji, w osobnym mailu zostanie do Państwa przesłany link za pomocą, którego będą się mogli Państwo zalogować na warsztaty.

Agenda spotkania:

Pobierz

Udział w warsztatach jest bezpłatny!


14.04.2021 r.

Pierwsze Warsztaty planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) w ramach projektu “SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w pierwszych Warsztatach planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) obejmujących obszar miast na prawach powiatu Krosna i Przemyśla oraz powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i sanockiego, organizowanych w formule ON-LINE  (na PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS) w ramach projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności
i zrównoważonej mobilności”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Warsztaty odbędą się w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) od godziny 10:00.

Warsztaty szkoleniowe mają na celu wprowadzenie innowacyjnych podejść w transporcie,  skierowane będą do pracowników lokalnych władz i ekspertów z dziedziny transportu obejmujących obszar miast na prawach powiatu Krosna i Przemyśla oraz powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i sanockiego, aby móc korzystać z tych podejść lub dalej je badać
w celu lepszego zarządzania na szczeblu lokalnym. Program warsztatów obejmuje prezentację idei zrównoważonej mobilności w mieście, opis jej możliwych elementów, prezentację podejścia SUMP
z głównymi informacjami na temat procesu, kroków, elementów, korzyści itp.

REJESTRACJA ON-LINE: DO DNIA 27.04.2021 r. do godziny 14:00.

Poniżej link do formularza zgłoszeniowego dla miast na prawach powiatu Krosna i Przemyśla oraz powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i sanockiego.

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.office.com/r/khVSp5gppE

Rejestracja ogranicza się do maksymalnie 2 osób reprezentujących daną instytucję gminy/ miasta.

Planowana liczba uczestników: 20 osób.

Po zakończonej rejestracji, w osobnym mailu zostanie do Państwa przesłany link za pomocą, którego będą się mogli Państwo zalogować na warsztaty.

Agenda spotkania:

Pobierz

INFORMACJA:

Drugie warsztaty planowania zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie podkarpacia obejmujące miasta na prawach powiatu Rzeszowa i Tarnobrzega oraz powiatów dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego odbędą się w późniejszym terminie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zrównoważona mobilność miejska oraz planowanie przestrzenne Promowanie aktywnej mobilności

Na świecie ponad połowa ludności miejskiej żyje w rozwijających się obszarach metropolitalnych, do 2030 r. liczba ta ma osiągnąć 600 mln, a prognoza na 2050 r. sięga 6,5 mld.

Zjawisko urbanizacji jest źródłem globalnego wzrostu jak i wielu problemów, dlatego „budowanie zrównoważonych i odpornych miast ma kluczowe znaczenie dla ochrony jakości życia, środków do życia i zdrowia mieszkańców naszych miast”.

W tym celu realizowanych jest wiele projektów oraz programów m.in. stworzony przez państwa członkowskie z Europejskiego Regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej (z ang. Economic Commission for Europe (ECE)) i WHOOgólnoeuropejski Program Transportu, Zdrowia i Środowiska (z ang. Transport, Health and Environment Pan European Programme (THE PEP)) promujący strategie mobilności i transportu, które uwzględniają kwestie środowiskowe i zdrowotne.

W związku z powiązaniem tematycznym projektu SUMCITYNET realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A zachęcamy do zapoznania się z publikacją opracowaną przez  Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych dla Europy (z ang. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)) w celu wsparcia państw członkowskich we włączaniu transportu, zdrowia, jakości życia i celów środowiskowych do polityk urbanistycznych i planowania przestrzennego. Podręcznik zawiera wiele przykładów dobrych praktyk z miast regionu euroazjatyckiego w tym dot. przyszłości zrównoważonej mobilności miejskiej; planowania przestrzennego zrównoważonej mobilności i dostępności miejskiej; planowania transportu publicznego jako podstawy zrównoważonej mobilności miejskiej; aktywnej mobilność i sposobu, w jaki promuje zdrowie i środowisko; oraz potencjału inteligentnych systemów transportowych w kontekście miejskim. Publikacja przedstawia również metodologię zrównoważonego planowania transportu miejskiego[1].

Dowiedz się więcej:

Podręcznik Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Planowania Przestrzennego. Promowanie aktywnej mobilności (z ang. A Handbook on Sustainable Urban Mobility and Spatial Planning. Promoting Active Mobility)  Dokument dostępny jest w języku angielskim https://thepep.unece.org/index.php/node/815?fbclid=IwAR1ZFSxwO2NR-bZpA_CIY3j9FZZJ378COvjXJv4zGTW5cZnXOGcYXVujbes

Dokumenty pokrewne: 

Link: http://www.sump-challenges.eu/kits  Dokumenty dostępne są w języku polskim 

Aktywne angażowanie obywateli i interesariuszy w opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Podstawowe fakty na temat doboru działań. Wybór najbardziej efektywnych pakietów działań dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Podstawowe fakty na temat monitorowania i oceny. Ocena wpływu działań oraz ewaluacja procesu planowania mobilności

Współpraca instytucjonalna. Wspólna praca z partnerami instytucjonalnymi w kontekście Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Monitorowanie i ocena. Ocena wpływu działań i ewaluacja procesów planowania mobilności

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

[1] Zródło: Podręcznik Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Planowania Przestrzennego. Promowanie aktywnej mobilności: https://thepep.unece.org/index.php/node/815?fbclid=IwAR1ZFSxwO2NR-bZpA_CIY3j9FZZJ378COvjXJv4zGTW5cZnXOGcYXVujbes


15.03.2021 r.

Spotkania Partnerów Projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”

Międzynarodowe Spotkania Partnerów Projektów są jednym z elementów ich realizacji. Umożliwiają one nie tylko sprawną komunikację pomiędzy partnerami ale również pozwalają na wymianę doświadczeń, sprawną realizację wyznaczonych celów oraz zacieśnianie współpracy międzynarodowej w obszarze dot. tematyki projektu.

W ramach projektu SUMCITYNET w dniach 11.12.2020  r. oraz 12.03.2021 r. odbyły się Spotkania Partnerów Projektu. Głównymi ich celami było omówienie oraz ustalenie harmonogramu działań ściśle związanych z celami projektu tj. lepszą współpracą transgraniczna w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej odpornej na zmiany klimatyczne; lepszymi możliwościami planowania i rozwiązań w zakresie mobilności miejskiej; wspieraniem planowania i wdrażania zrównoważonej mobilności miejskiej; lepszym zrozumieniem zrównoważonej mobilności mieszkańców miast prowadzącym do zmiany postaw; ulepszonymi praktykami odpornymi na klimat w zrównoważonej mobilności miejskiej, skuteczniejszym podejściem do ekologii i jakości życia.


21.10.2020 r.

Wystartował projekt „SUMCITYNET”: miasta w kierunku zwiększenia dostępności
i zrównoważonej mobilności” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Na spotkaniu otwierającym, które odbyło się 19 października br. w Urban Lab Rzeszów uczestnicy przedstawione zostały najważniejsze założenia i działania podejmowane w ramach projektu

Projekt SUMCITYNET ma na celu poprawę dostępności obszarów miejskich
i zapewnienie rozwiązań zrównoważonej i efektywnej mobilności i transportu do, przez
i wewnątrz miast w wybranych regionach Polski (m.in. Miasto Rzeszów), Białorusi (m.in. Miasto Pińsk) i Ukrainy (m.in. Miasto Użhorod).  Grupami docelowymi są: personel gmin
i władz w obszarze projektu, mieszkańcy miasta w tym: osoby wrażliwe i osoby
z niepełnosprawnością ruchową i specjalnymi potrzebami ruchowymi w miastach objętych projektem, kierowcy samochodów, kierowcy transportu publicznego, motocykliści, rowerzyści, piesi etc.

W spotkaniu wzięli udział wzięli:

 • Dyrektor Działu Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych oraz  Koordynator projektu SUMCITYNET, RARR S.A.;
 • Koordynator Urban Lab Rzeszów;
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej , Urząd Miasta Rzeszów;
 • Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Stalowej Woli;
 • Prezes Miejskiego Zakład Komunikacji  w Przemyślu,
 • Członek Zespołu Tematycznego „Mobilność” – Urban Lab Rzeszów, Rzeszów Smart City, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia rowerzystów rzeszowskich –  Rzeszow.pl.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020/291

Więcej informacji o programie:

https://www.pbu2020.eu/pl

https://www.facebook.com/PBU2020/

#PLBYUA #SUMCITYNET

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Piotr Stącel, tel. (17) 867 62 44, e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:

https://pbu2020.eu/en/projects2020/166

www.rarr.rzeszow.pl