Projekt CANLI

11 kwietnia 2020
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Opis projektu:

Głównym założeniem projektu jest promowanie zrównoważonego rozwoju w tematyce dotyczącej wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego, wzrostu i testowania środków w celu przystosowania się do zmiany klimatu oraz wzmocnienia pozycji / integracji mniejszości etnicznych i kulturowych. Ponadto projekt wzmocnić powinien potencjał partnerów w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia wysokiej jakości szkoleń i edukacji dla młodzieży, zwiększenia wrażliwości ludzi na negatywne zjawiska społeczne i środowiskowe w społeczeństwie, ale także wykorzystanie ich do rozwoju gospodarki w obszarach turystyki, kultury, środowiska i rozwoju obszarów miejskich / wiejskich. Projekt poprzez lokalne inicjatywy młodzieży i kreatywne środowisko chce przyczynić się do lokalnego zrównoważonego rozwoju. Wkład ten powinien nastąpić poprzez przygotowanie i rozpowszechnianie nowych przewodników dot. tematyki projektu. Projekt umożliwi wymianę najlepszych praktyk, metod nauczania, zachęci i przeszkoli grupy docelowe oraz uczestników projektu w zakresie zmiany postawy w obszarach kreatywnej ekonomii, ochrony środowiska, zmian klimatycznych.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa projektu jest młodzież oraz  kadra pedagogiczna/ osoby z nią pracujące

Rezultaty projektu:

  • nabycie umiejętności w obszarach dotyczących wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego, wzrostu i testowania środków w celu przystosowania się do zmiany klimatu oraz wzmocnienia pozycji / integracji mniejszości etnicznych i kulturowych.
  • opracowanie przewodników w obszarach dotyczących wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego, wzrostu i testowania środków w celu przystosowania się do zmiany klimatu oraz wzmocnienia pozycji / integracji mniejszości etnicznych i kulturowych.

 

Partnerstwo:

Sdruzeni SPLAV, z.s., Republika Czeska
Regional Agency for Socio Economic Development Banat Itd, Serbia
Legend Foto, Słowacja
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska
Jovo-Kep Egyesulet, Węgry

Czas realizacji:  1.02.2020 – 31.01.2022

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Karolina Krukowska, tel. (17) 867 62 16, e-mail: kkrukowska@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:

www.rarr.rzeszow.pl

Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Działanie: KA205 – Strategic Partnerships for youth).

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Karolina Krukowska, tel. (17) 867 62 16, e-mail: kkrukowska@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:

www.rarr.rzeszow.pl

Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Działanie: KA205 – Strategic Partnerships for youth).