Projekt CANLI

11 kwietnia 2020

Opis projektu:

Głównym założeniem projektu jest promowanie zrównoważonego rozwoju w tematyce dotyczącej wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego, wzrostu i testowania środków w celu przystosowania się do zmiany klimatu oraz wzmocnienia pozycji / integracji mniejszości etnicznych i kulturowych. Ponadto projekt wzmocnić powinien potencjał partnerów w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia wysokiej jakości szkoleń i edukacji dla młodzieży, zwiększenia wrażliwości ludzi na negatywne zjawiska społeczne i środowiskowe w społeczeństwie, ale także wykorzystanie ich do rozwoju gospodarki w obszarach turystyki, kultury, środowiska i rozwoju obszarów miejskich / wiejskich. Projekt poprzez lokalne inicjatywy młodzieży i kreatywne środowisko chce przyczynić się do lokalnego zrównoważonego rozwoju. Wkład ten powinien nastąpić poprzez przygotowanie i rozpowszechnianie nowych przewodników dot. tematyki projektu. Projekt umożliwi wymianę najlepszych praktyk, metod nauczania, zachęci i przeszkoli grupy docelowe oraz uczestników projektu w zakresie zmiany postawy w obszarach kreatywnej ekonomii, ochrony środowiska, zmian klimatycznych.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa projektu jest młodzież oraz  kadra pedagogiczna/ osoby z nią pracujące

Rezultaty projektu:

  • nabycie umiejętności w obszarach dotyczących wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego, wzrostu i testowania środków w celu przystosowania się do zmiany klimatu oraz wzmocnienia pozycji / integracji mniejszości etnicznych i kulturowych.
  • opracowanie przewodników w obszarach dotyczących wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego, wzrostu i testowania środków w celu przystosowania się do zmiany klimatu oraz wzmocnienia pozycji / integracji mniejszości etnicznych i kulturowych.

 

Partnerstwo:

Sdruzeni SPLAV, z.s., Republika Czeska
Regional Agency for Socio Economic Development Banat Itd, Serbia
Legend Foto, Słowacja
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska
Jovo-Kep Egyesulet, Węgry

Czas realizacji:  1.02.2020 – 31.01.2022

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Karolina Krukowska, tel. (17) 867 62 16, e-mail: kkrukowska@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:

www.rarr.rzeszow.pl

Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Działanie: KA205 – Strategic Partnerships for youth).

Mobilne Warsztaty – Słowacja

W dniach 23 – 27 maja 2022 w ramach projektu CANLI odbyły się w Koszycach mobilne warsztaty  podczas których uczestnicy odwiedzili miejsca tematycznie związane z głównymi założeniami projektu tj. promowaniem zrównoważonego rozwoju dotyczącego wykorzystania i ochrony dziedzictwa poindustrialnegoprzystosowania się do zmian klimatu,  wzmocnienia pozycji oraz integracji mniejszości etnicznych i kulturowych.

Ponowne wykorzystanie dziedzictwa poindustrialnego w Koszycach oraz okolicach to przede wszystkim Tabacka – Centrum Kulturalne w Koszycach – pierwsze niezależne centrum kulturalne we wschodniej części Słowacji, które w XIX w. pełniło funkcję fabryki tytoniu w następnych okresach mieściły się tu inne fabryki a następnie szkoła jednak budynek został z czasem opuszczany.  W 2009 Tabačka została ponownie otwarta i przekształcona w centrum kultury, które zachowało swoje cechy przemysłowe.

Dowiedz się więcej: https://www.itinari.com/pl/tabacka-a-cultural-hub-in-kosice-d7f6

Przekształcenie fabryki na centrum sportowo-rekreacyjne. Factory Arena w Miszkolcu jest m.in. możliwość skorzystania z hali wspinaczkowej, skate parku, paintball’a. Oferta zawiera również organizację eventów dla młodzieży jak np. urodziny czy dziennych obozów.

Dowiedz się więcej: https://factoryarena.hu/

Ecocentrum SOSNA  poszukuje nowych dróg w edukacji ekologicznej, ogrodach przyrodniczych i terapeutycznych oraz rozwiązaniach ekologicznych. Ecocentrum SOSNA zarządzane jest przez stowarzyszenie SOSNA – organizację pozarządową powstałą w 1992r której misją jest łączenie i aktywizowanie ludzi w celu rozpowszechniania ekologicznych rozwiązań na poziomie lokalnym i regionalnym.

Dowiedz się więcej: https://www.sosna.sk/zdruzenie/

Miejscowość Spissky Hrad to nie jedyny punkt programu wizyty na Słowacji. Władze lokalne bardzo efektywnie angażują się integrację społeczności romskiej zamieszkującej gminę. W ramach działającego przedsiębiorstwa społecznego wielu Romów znalazło pracę, dach nad głową oraz stabilizację.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Działanie: KA205 – Strategic Partnerships for youth).

 

Kolejne Międzynarodowe Spotkanie Projektu CANLI …

Kolejne Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu CANLI już za nami. Tym razem partnerzy projektu spotkali się w dn. 3-5 marca 2022 w Pradze aby omówić kolejne kwestie dot. realizacji projektu. Były nimi między innymi kolejne spotkania w ramach projektu, ich organizacja oraz oczekiwane rezultaty. Spotkania przyczynią się do stworzenia finalnego opracowania przewodników w obszarach dotyczących wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego, wzrostu i testowania środków w celu przystosowania się do zmiany klimatu oraz wzmocnienia pozycji / integracji mniejszości etnicznych i kulturowych.

CANLI foto relacja: https://www.facebook.com/canli2018/

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Działanie: KA205 – Strategic Partnerships for youth).

Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu CANLI

 23 czerwca 2021 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wzięła udział w Międzynarodowym Spotkaniu Partnerów Projektu CANLI w Koszycach na Słowacji. W trakcie dwu-dniowego spotkania, które z powodów obowiązujących restrykcji związanych z pandemią  CoVid -19, nie mogło odbyć się w formie stacjonarnej aż do chwili obecnej, partnerzy projektu omówili najważniejsze kwestie dotyczące realizacji projektu, postępy które udało im się osiągnąć oraz ustalili plan dalszych działań oraz kolejnych spotkań projektowych. Omawianymi tematami były: wykorzystanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, wzrost i testowanie środków w celu przystosowania się do zmiany klimatu oraz wzmocnienie pozycji / integracja mniejszości etnicznych i kulturowych.

CANLI foto relacja: Foto https://www.facebook.com/canli2018/

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Działanie: KA205 – Strategic Partnerships for youth).

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Karolina Krukowska, tel. (17) 867 62 16, e-mail: kkrukowska@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:

www.rarr.rzeszow.pl

Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Działanie: KA205 – Strategic Partnerships for youth).