Logo RARR i EU
24102022-11

Projekt PPI2Innovate – „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe”
(„PPI2Innovate – Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”)

jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2019 roku w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (2014- 2020).

Partnerzy Projektu
Konsorcjum zrzesza agencje rozwoju (Bicro, CTRIA, RARR), podmioty innowacyjno-badawcze (UNITO,ICT NT, DEX IC) oraz administrację publiczną (Ministerstwo Administracji Publicznej Słowenii, Region Piemont, Okręg Somogy i miasto Lublin).
Konsorcjum projektu składa się z 10 partnerów z 6 krajów Europy Środkowej.

Lider projektu:

 • Węgry: Regionalna Agencja Innowacji (CTRIA)

Partnerzy Projektu:

 • Czechy: Centrum Innowacji (DEX)
 • Polska: Gmina Lublin (Lublin)
 • Włochy: Uniwersytet w Turynie (UNITO)
 • Włochy: Region Piemont (Piedmonte)
 • Słowenia: Instytut ICT (ICT TN)
 • Słowenia: Ministerstwo Administracji Publicznej (MJU)
 • Węgry: Zarząd Okręgu Somogy (Somogy)
 • Chorwacja: Chorwacka Agencja ds. MŚP, Innowacji i Inwestycji (BICRO)
 • Polska: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR)

Głównym celem projektu PPI2Innovate zwiększenie wykorzystania zamówień publicznych w celu pobudzenia innowacyjności na terenie Europy Środkowej. Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI) to potężne narzędzie, mające na celu zwiększenie innowacyjności. Jest ono mocno wspierane na poziomie europejskim, ale narzędzia i metodologia nie są dostosowane do warunków krajowych i dostrzegalny jest brak regionalnych partnerów mogących pomóc w tym zakresie.
Projekt skierowany jest do podmiotów wykorzystujących zamówienia publiczne na każdym poziomie administracyjnym Europy Środkowej, zakłada wdrożenie PPI poprzez zmianę nastawienia, przekazanie wiedzy oraz wzmocnienie powiązań partnerskich na poziomie regionalnym pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie wykorzystania zamówień publicznych w celu pobudzenia innowacyjności w regionach.

W odniesieniu do założonych celów proponuje się wdrożenie następujących rozwiązań:

 • 3 tematyczne narzędzia PPI2Innovate (Smart Zdrowie, Smart Energia i Smart ICT) w pełni dostosowane do narodowych standardów partnerów projektu;
 • 6 planów działania dotyczących funkcjonowania dla tzw. Centrów Kompetencji
  • Centra Kompetencji powstaną celem poszerzenia wiedzy pracowników
   w zakresie realizacji zamówień publicznych pobudzających innowacje
  • Centra założone będą przez partnerów na poziomie:
   • regionalnym – RARR (Polska), UNITO (Włochy), CTRIA (Węgry),
   • krajowym: ICT NT (Słowenia), Bicro (Chorwacja), DEXIC (Czechy)
 • Środkowoeuropejską Sieć Centrów Kompetencji PPI2Innovate;
 • Szkolenia skierowane do nowych członków z sektora PPI
  • Celem szkoleń jest:
   • opracowanie modułu szkoleniowego z uwzględnieniem zastosowania narzędzi wypracowanych w projekcie PPI2Innovate,
   • wsparcie w funkcjonowaniu Centrów Kompetencji,
   • wsparcie podmiotów zajmujących się zamówieniami publicznymi poprzez dostosowanie modułu szkoleniowego do wymagań krajowych
  •  W ramach szkoleń planuje się przeprowadzenie szkoleń on-line
 • Działania pilotażowe PPI
  • Działania pilotażowe zostaną wdrożone celem poszerzenia wiedzy Centrów Kompetencji poprzez praktyczne podejście do tematu zamówień publicznych;
  • Działania pilotażowe wdrażane będą:
   • w sektorze energii w Polsce (Lublin);
   • w sektorze ochrony zdrowia we Włoszech (Piemont);
   • w sektorze technologii teleinformatycznych na Węgrzech (Somogy) oraz w Słowenii (Ministerstwo Administracji Publicznej)

STRONA PROJEKTU: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html

LIDER PROJEKTU:
Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd.
H-8000 Székesfehvár, Seregélyesi út 113
Hangary
www.kdriu.hu

BIURO PROJEKTU W POLSCE:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
pokój nr 313 (II piętro)
tel. (017) 86 76 244
www.rarr.rzeszow.pl