Logo RARR i EU

Podkarpacki Inkubator Wspierania Ukraińskich Inicjatyw

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Podkarpacki Inkubator Wspierania Ukraińskich Inicjatyw
4UA 01

Projekt Podkarpacki Inkubator Wspierania Ukraińskich Inicjatyw – Akronim Podkarpackie_Incubator4UA realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Głównym celem projektu jest wspieranie inicjatyw społecznych i przedsiębiorczych uchodźców/migrantów z Ukrainy poprzez stworzenie dostępnej, wolnej i przyjemnej przestrzeni (Inkubator) w RARR S.A.

W wyniku niczym niesprowokowanej przez Rosję agresji zbrojnej na Ukrainę, wspieranej przez Białoruś, Unia Europejska i jej wschodnie regiony, a także zachodnia część Ukrainy stoją w obliczu znacznego napływu uchodźców/migrantów. Napływ ten stanowi wyzwanie dla regionów graniczących z Ukrainą, zwłaszcza w czasie, gdy ich gospodarki wciąż odbudowują się po skutkach pandemii COVID-19.

Grupą docelową projektu są uchodźcy i ofiary wojny w Ukrainie. Beneficjentami końcowymi projektu będą uchodźcy i mieszkańcy regionu pogranicza.

Oferowane wsparcie:

  • przestrzeń typu open space wyposażona w sprzęt komputerowy i biurowy z dostępem do aneksu kuchennego i kącika dla dzieci
  • poradnictwo indywidualne dla osób z Ukrainy zgodnie z ich potrzebami w zakresie przedsiębiorczości: pomoc prawna, językowa i psychologiczna
  • warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej w Polsce
  • wizyty studyjne
  • e-poradnik wraz z zestawem narzędzi edukacyjnych i promocyjnych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej w Polsce, opisujący aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne
  • zakup sprzętu i zaopatrzenia dla obwodów ukraińskich w celu wsparcia ludności cywilnej Ukrainy.

Źródło finansowania:

Projekt finansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Budżet projektu:

499 934,78 EUR

Termin realizacji:

07.04.2023 r. – 31.12.2023 r.

Kontakt:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

Liudmyla Kylymnyk

+48 534 066 660

lkylymnyk@rarr.rzeszow.pl

Marek Rawski

+48 17 86 76 268

mrawski@rarr.rzeszow.pl

Strona www: https://incubator4ua.rarr.rzeszow.pl/

Logo projektu Polska-Białoruś-Ukraina