Logo RARR i EU
hocare

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 kwietnia 2019 r. przystąpiła do realizacji projektu „HoCare2.0 – Dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie domowej opieki zdrowotnej poprzez wzmocnienie współpracy w ramach modelu tzw. poczwórnej helisy i implementacja reguł współtworzenia w terytorialnych ekosystemach innowacji”.
Model poczwórnej helisy zakłada modyfikację realizacji strategii społecznych (np. regionalnych) poprzez współpracę różnych podmiotów funkcjonujących na rynku (np. ośrodków akademickich, przedsiębiorstw, NGOs oraz władz publicznych) celem opracowywania i wdrażania innowacji społecznych, co staje się wyrazem realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego.
Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowego programu Interreg Central Europe.

Wyzwania projektu:
Do 2060 r. co trzeci Europejczyk będzie miał powyżej 65 lat, co sprawia, że tzw. „srebrna gospodarka”, (sektor gospodarki ukierunkowany na osoby starsze), staje się jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarczych. Wiele rozwiązań dla osób starszych opiera się na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT), co stanowi wielkie wyzwanie dla ich odbiorców, w związku z tym rośnie potrzeba zaangażowania właśnie tych osób do projektowania i współtworzenia produktów do nich skierowanych.
Projekt HoCare2.0 wspiera dostarczanie i wdrażanie wysoce innowacyjnych rozwiązań w zakresie domowej opieki zdrowotnej i społecznej skierowanej dla osób starszych poprzez podjęcie działań mających na celu zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w procesie projektowania i współtworzenia rezultatów. Takie działania spowodują trwałe zmiany w ekosystemie innowacji i przyczynią się do przejścia w kierunku polityki otwartych innowacji (tzw. „Open Innovation 2.0”).

Cele projektu:
Innowacyjne rozwiązania zostaną wspólnie zaprojektowane w tzw. „laboratorium współtworzenia”. Efekty działania laboratorium zostaną najpierw opracowane przez lokalne przedsiębiorstwa, a następnie wdrożone przez podmioty publiczne, tak aby zapewnić prawidłowe zrozumienie potrzeb odbiorców.
Projekt zakłada powstanie „laboratoriów współpracy”, opracowanie narzędzi oraz utworzenie międzynarodowej sieci networkingowej, a także opracowanie wspólnej strategii i planu działa dla nowego podejścia w zakresie polityki otwartych innowacji (tzw. „Open Innovation 2.0”).
Opracowane i przetestowane narzędzia pomogą regionom sprostać wyzwaniom, które stoją przed gospodarką senioralną i pomogą wzmocnić wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji.

Partnerstwo:
Konsorcjum projektu składające się z 11 partnerów z 6 krajów Europy Środkowej, zrzesza:
1. Centralna Transdunajska Regionalna Agencja Innowacji Nonprofit Ltd. (CTRIA), Węgry – Lider projektu

2. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR), Polska
3. BSC, Business suport Centre L.t.d. Kranj (BSC), Słowenia
4. Carus ConsiliumSaxony GmbH (CCS), Niemcy
5. National Healthcare Service Centre, (NHSC), Węgry
6. Urząd Marszałkowski Województwo Małopolskie (WM), Polska
7. Institute of social services Prague 4 (ISS), Czechy
8. Dresden University Hospital (UKD), Niemcy
9. Centrum Innowacji DEX (DEX IC), Czechy
10. Cremona Chamber of Commerce (CCC)
11. Region Lombardii (RL), Włochy

Okres trwania projektu:
kwiecień 2019 – marzec 2022

Strona internetowa projektu:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HoCare2.0.html

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v=uVF0r8ro2yo 

Prezentacja pilotaży powstałych w ramach projektu: 

Brochure_ SME_Pilot Study_PL 

Brochure_ SME_Pilot Study_EN 

Kontakt:
Tel.: 17 86 76 244
Piotr Stącel: e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl
Agnieszka Kojder – Walaszek: e -mail: akojder@rarr.rzeszow.pl

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.
Dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane na podstronie projektu.