Logo RARR i EU
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 czerwca 2017 r. przystąpiła do realizacji projektu HICAPS – “HIstorical CAstle ParkS” („Historyczne parki zamkowe”). Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowego programu Interreg Central Europe.

Tematyka projektu:
Historyczne zamki, które są częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego są często ozdobione parkami. W przeszłości takie parki były utrzymywane według wysokiej jakości standardów estetycznych, odzwierciedlając wartości społeczne i kulturowe swoich właścicieli i wykazując ich władzę polityczną i gospodarczą. Jednak w dzisiejszych czasach wiele z tych parków znika ze względu na brak środków finansowych i wiedzy na temat ich ochrony.

Cel projektu:
Projekt HICAPS wzmocni potencjał sektora publicznego i prywatnego w celu poprawy zarządzania historycznymi parkami i zwiększenia świadomości na temat parków jako dziedzictwa kulturowego. Projekt opracuje strategię oceny dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. Inne rezultaty obejmują lokalne plany działań, narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji do samooceny dla rozwoju lokalnego i regionalnego oraz narzędzie ścieżki dydaktycznej na świeżym powietrzu. Projekt w szczególności będzie dotyczyć osób niepełnosprawnych i przetestuje swoje nowo opracowane podejście w siedmiu obszarach pilotażowych poprzez rewitalizację historycznych ogrodów.

Partnerstwo:
HICAPS – “HIstorical CAstle ParkS” – Konsorcjum projektu składa się z 10 partnerów z 4 krajów Europy Środkowej, zrzesza:

  1. Urząd Miasta Velenje (Słowenia) – Lider Projektu
  2. Centrum Badań Naukowych Bistra Ptuj (Słowenia)
  3. Uniwersytet w Ljubljanie, Wydział Architektury (Słowenia)
  4. Fundacja Villa Ghigi (Włochy)
  5. Urząd Marszałkowski Województwo Kujawsko-Pomorskie (Polska)
  6. Stowarzyszenie na rzecz promowania nieformalnego wykształcenia, myślenia krytycznego i filozofii w praktyce „Petit Philosophy” (Chorwacja)
  7. Urząd Miasta w Varaždin (Chorwacja)
  8. Urząd Miasta w Bedekovcina (Chorwacja)
  9. Urząd Miasta Ferrara (Włochy)
  10. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska).

Okres trwania projektu:
czerwiec 2017 – maj 2020

Strona internetowa projektu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/HICAPS.html