GreenFilmTourism

14 maja 2021

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako jeden z sześciu partnerów, przystąpiła do realizacji polsko-słowackiego projektu pod nazwą “GreenFilmTourism”.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowych i TV przyjaznych środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Cele szczegółowe:

 • wzrost zaangażowania instytucji kultury, turystyki, mediów na rzecz rozwoju
  i promocji filmowego dziedzictwa;
 • identyfikacja i zrównoważone wykorzystanie zasobów filmowego dziedzictwa dla rozwoju pogranicza;
 • opracowanie, wdrożenie wspólnych wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie internetowego portalu Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) obszaru transgranicznego z bazą danych FDK oraz z bazą lokalnych/regionalnych wątków, które mogą posłużyć jako inspiracje do przyszłych produkcji filmowych
  i telewizyjnych,
 • wytyczenie szlaku FDK i opracowanie powiązanej z nim cyfrowej mapy FDK,
 • przeprowadzenie działań́ edukacyjno-informacyjnych dotyczących wytyczonego szlaku obejmujących m.in. seminaria, warsztaty i wizyty studyjne,
 • opracowanie i wdrożenie wspólnych transgranicznych standardów oraz wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru transgranicznego, a także sprzyjających wzrostowi liczby realizowanych na terenie produkcji filmowych i TV przyjaznych dla środowiska,
 • kampania promocyjna wspierająca realizację celów projektu i przybliżająca działania partnerów z Polski i Słowacji podmiotom, instytucjom, mieszkańcom i turystom, którzy będą odbiorcami wypracowywanych rozwiązań i produktów.

Dzięki projektowi powstanie zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania i promocji Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze transgranicznym, sprzyjający rozwojowi turystyki filmowej, oddziałujący na rozwój innych dziedzin gospodarki i rozszerzenie wspólnej oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza, co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jej zasobów.

Zakres tematyczny, obszarowy i sposób realizacji projektu ma wymiar transgraniczny, co oznacza, że wszystkie działania będą̨ realizowane przez partnerów wspólnie na całym obszarze programu.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo złożone z sześciu instytucji na czele którego stoi Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL) https://www.arrsa.pl/pl/ jako Partner Wiodący, wspierana przez:

 • Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (SK) rpicpo.sk
 • Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (PL) rarr.rzeszow.pl
 • Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie (PL) wdk.podkarpackie.pl
 • Inovačné partnerské centrum, Prešov (SK) ipcpo.sk
 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (PL) mcksokol.pl

Okres realizacji projektu: 1.11.2020 – 31.10.2022

Wartość projektu:  908 552,65 euro

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% wartości projektu tj. 772.269,72 euro.

Opublikowano dnia 17.02.2023r. 

Dnia 16.02.2023 o godz. 17.00 w Sala Koncertowa ZPSM w Bielsku – Białej, przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystej Gali podsumowująca projekt Interreg Poland – Slovakia!

Na uroczystości pojawiły się znane postacie z polskiego rynku audiowizualnego. Podczas panelu dyskusyjnego o filmie i turystyce filmowej rozmawiali:

 • Małgorzata Pieczyńska – aktorka filmowa, teatralna i telewizyjną;
 • Piotr Cyrwus – aktor filmowy, teatralny i telewizyjny;
 • Robert Wichrowski – reżyser i scenarzysta.

Pisarz, dziennikarz i scenarzysta – Stanisław Janicki, specjalnie na tą okazję nagrał prelekcję nt. produkcji filmowych pogranicza polsko-słowackiego, która wzbudziła ogromne zainteresowanie widzów.  Materiał można obejrzeć tutaj:  W Starym Kinie – Stanisław Janicki opowiada o filmach z Bielskiem w tle

Na wydarzeniu nie zabrakło również prezentacji wypracowanych rezultatów projektu GreenFilmTourism. Opowiedziano m.in. o bazie Filmowego Dziedzictwa Kulturowego, szlaku filmowym, lokacjach, inspiracjach oraz przewodniku zrównoważonej produkcji filmowej dla branży audiowizualnej. Całość relacji wzbogacił materiał filmowy specjalnie zrealizowany na potrzeby wydarzenia.

Ten wyjątkowy wieczór uatrakcyjnił minirecital muzyki filmowej w wykonaniu kwartetu puzonowego Luft Trombone Quartet. Uczestników zachwyciły utwory z takich filmów jak „007 – James Bond”, „Harry Potter” czy „Hey Jude”.

Poniżej relacja z wydarzenia…

Green Film Tourism Polska
Green Film Tourism Slovensko
Interreg Poland – Slovakia
RPIC Prešov
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Inovačné partnerské centrum
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

Opublikowane dnia 31.05.2021 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie organizują warsztaty dotyczące utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze programu właściwym dla województwa podkarpackiego planowanych w dniach 10 i 11 czerwca w formie ONLINE. 

Wydarzenie jest ważnym etapem działań projektu „GreenFilmTourism” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce WARSZTATY.

Opublikowane dnia 14.05.2021

Dla naszego projektu GreenFilmTourism, powstał pierwszy newsletter.

Przeczytacie w nim o:

 • turystyce filmowej
 • głównych celach projektu
 • planowanych działaniach
 • naszych partnerach

Życzymy miłej lektury!

01_Newsletter_PL_web

01_Newsletter_ENG_web

01_Newsletter_SK_web

Już niedługo będziemy uruchamiać stronę internetową projektu, tymczasem więcej informacji o naszych działaniach można znaleźć na stronie https://rarr.rzeszow.pl/projekty/greenfilmtourism/ oraz oficjalnym profilu @greenfilmtourism na Instagramie.

Projekt „GreenFilmTourism” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Opublikowane dnia 31.05.2021 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie organizują warsztaty dotyczące utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze programu właściwym dla województwa podkarpackiego planowanych w dniach 10 i 11 czerwca w formie ONLINE.

Wydarzenie jest ważnym etapem działań projektu „GreenFilmTourism” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Warsztaty w formie konsultacji stanowią kolejny etap przygotowań opracowania koncepcji szlaku filmowego (szlak dziedzictwa kulturowego). Trasa zaprezentuje całokształt dorobku filmowego obszaru pogranicza PL-SK.

Adres mapy “Filmowe Podkarpacie obszar Interreg PL-SK”.

Obszar regionu podkarpackiego przez, który będzie przebiegał szlak obejmuje powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.

Warsztaty są skierowane do interesariuszy zajmujących się turystyką, rekreacją, zaangażowanych w rozwijanie i promowanie dziedzictwa filmowego, kulturowego i przyrodniczego, w tym przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej/samorządowej, organizacji turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych, sektora kreatywnego (filmowego i TV), touroperatorów, przewodników turystycznych, klastrów, mediów, instytucji ochrony środowiska oraz do tych przedstawicieli społeczności lokalnej, którzy są pasjonatami dziedzictwa filmowego i dzięki swojej wiedzy mogą pomóc w wytyczeniu przebiegu szlaku oraz zebraniu informacji o produkcjach zrealizowanych na obszarze województwa podkarpackiego.

Razem możemy skuteczniej zwiększać świadomość dziedzictwa filmowego, a tym samym wpłynąć pozytywnie na atrakcyjność turystyczną regionu na obszarze programu w województwie podkarpackim.

Link do rejestracji: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

W przypadku zgłoszenia dużej liczby uczestników na warsztaty organizatorzy zastrzegają sobie możliwość udziału w wydarzeniu tylko 1 przedstawiciela każdej instytucji i podmiotu.

Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać do 8 czerwca 2021 r.

Link do wydarzenia zostanie wysłany dn. 9 czerwca 2021 r.  

Link do ankiety: Kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach w formie ankiety, która ma na celu zebranie informacji na potrzeby wytyczenia przebiegu szlaku filmowego zapraszamy do wypełnienia i przesłania ankiety do 8 czerwca 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Metryczka Filmu – plik obejmuje zakres pytań 2 – 7 Ankiety online (dot. dziedzictwa filmowego regionu podkarpacia). Jeżeli posiadasz obszerną wiedzę dotyczącą produkcji filmowych realizowanych na  obszarze transgranicznym możesz uzupełnić metryczkę w formacie WORD a następnie prześlij do Biura Projektu.

KONTAKT:

Pytania dotyczące udziału w warsztatach, ankiety i projektu ,,GreenFilmTourism” proszę kierować na adres do:

– Iwona Wilk, adres e-mail: iwilk@rarr.rzeszow.pl, tel. 17 867 62 14

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna Rzeszów

Pytania dotyczące szlaku, metryczek filmu i projektu ,,GreenFilmTourism” proszę kierować na adres do:

– Ilona Dusza Kowalska, adres e-mail: ilona.dusza.kowalska@gmail.com, tel. 17 853 52 57 w. 38

– Anity Drąg-Rutkowska, adres e-mail: a.dragrutkowska@podkaprackiefilm.pl, tel. 17 853 52 57 w. 38
Podkarpacka Komisja Filmowa | Podkarpackie Film Commission

GFT_metryczka filmu_v1

“Zielony przewodnik dla branży audiowizualnej”, powstał dzięki współpracy z Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych – KIPA i funduszami regionalnymi, w tym z Podkarpackie Film Commission, ŁÓDŹ FILM COMMISSION oraz Mazovia Warsaw Film Commission.

Jest to pierwsza w Polsce publikacja skierowana do specjalistów zajmujących się produkcją filmową i telewizyjną, a także dla dostawców usług dla sektora audiowizualnego, firm postprodukcyjnych oraz wszystkich tych, dla których środowisko ma znaczenie. Opisano w niej dobre praktyki branżowe i ekorozwiązania wdrażane przez ekipy filmowe w różnych krajach w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Słowacji.

Publikacja powstała w ramach projektu Green Film Tourism Polska objętego działaniami Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje w partnerstwie z Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, RPIC Prešov, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Inovačné partnerské centrum.

Zielony przewodnik dla branży audiowizualnej z checklistą 

W poniższym materiale zaprezentowaliśmy dobre praktyki branżowe, obrazujące ekorozwiązania wdrażane przez ekipy filmowe w różnych krajach w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski
i Słowacji.

Zielony przewodnik_załącznik Checklista_ENG

Zielony przewodnik_załącznik Checklista_PL

Zielony przewodnik_załącznik Checklista_SK

 

Zielony przewodnik dla branży audiowizualnej 

Zielony przewodnik dla branży audiowizualnej_SK

Zielony przewodnik dla branży audiowizualnej_PL

Zielony przewodnik dla branży audiowizualnej_ENG