Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > ESA-Business Incubation Centre
ESA BIC Poland1


Informacja o projekcie ESA BIC Poland

 1. Wprowadzenie:

ESA BIC to sieć inkubatorów utworzonych w Europie z wykorzystaniem środków krajowych oraz pochodzących z Europejskiej Agencji Kosmicznej.  Inkubator utworzony w Polsce stanie się 26-tym Inkubatorem ESA BIC.

ESA BIC Poland będzie w szczególności realizował wsparcie idei przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii kosmicznych w różnych sektorach gospodarki w ramach programu inkubacji.

Dzięki procesowi inkubacji przedsięwzięcia będą miały szansę na komercjalizację.

Model funkcjonowania inkubatora ESA BIC Poland opierać ma się na systemie rozproszonym polegającym na współdziałaniu Lidera Konsorcjum Krajowego oraz dwóch Konsorcjów Regionalnych, z których każde samodzielnie realizować będzie proces inkubacji. Lider Konsorcjum Krajowego – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będzie koordynował działania wspólne Konsorcjów Regionalnych oraz współpracował z ESA

Na terenie Województwa Podkarpackiego powołano Konsorcjum Regionalne, które liczy 14 Członków. Liderem konsorcjum jest Województwo Podkarpackie.

Do zadań ESA BIC Poland należeć będzie m.in. promowanie przedsiębiorczości, wspieranie współpracy pomiędzy nauką, biznesem oraz administracją, działania wzmacniające współpracę międzynarodową oraz wsparcie dla sektora MŚP

 1. Schemat działania ESA BIC Poland

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pełni rolę głównego wykonawcy i odpowiada za realizację wskaźników projektu, raportowanie, transfer środków z ESA oraz zarządzanie całym projektem. Realizując projekt ARP S.A. posiada dwóch podwykonawców – Liderów Konsorcjów Regionalnych, reprezentujących 2 miasta (Warszawa, Rzeszów)
oraz zapewniających koordynację i realizację procesu inkubacji.

W skład krajowego Konsorcjum wchodzą 3 podmioty: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej oraz Województwo Podkarpackie.

Każde z Regionalnych Konsorcjów składa się z partnerów, którzy zapewniają kompleksową obsługę inkubowanych startupów.

Inkubacja startupów będzie prowadzona w 2 miastach: Warszawie i Rzeszowie.
Dla każdego z tych miast podstawą procesu inkubacji jest zapewnienie możliwości finansowych, technicznych, biznesowych, promocji oraz dostępu do szkoleń oraz potencjalnych inwestorów.

Centrum Inkubacji w Rzeszowie ramach Konsorcjum Regionalnego WP, którego miejscem jest Inkubator Technologiczny Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS w Jasionce jest zarządzane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego,

 • Wsparcie Start-upów w ramach ESA BIC Poland:

Celem projektów ESA BIC jest wspieranie i inspirowanie przedsiębiorców, których przedsięwzięcia są związane z branżą kosmiczną (są na wczesnym etapie rozwoju), w których:

– wykorzystano technologie pochodzące z sektora kosmicznego dla potrzeb innych branż (spin-off), lub

– zaproponowane rozwiązania mogą mieć zastosowanie dla branży kosmicznej (spin-in).

1) W ramach ESA BIC Start-up ma zapewnione wsparcie w postaci:

– finansowania bezzwrotnego (dotacja) – 50 tys. EURO – przez  ESA, ARP, RARR, ASSECO.

Wsparcie finansowanie dla każdego startupu będzie przekazywane w formie pomocy

de minimis.

– finasowania zwrotnego (pożyczki) – do 50 tys. EURO – zapewnia Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Decyzja o przyznaniu finansowania dłużnego zależna będzie od oceny zdolności kredytowej wykonanej przez podmiot świadczący wsparcie

– doradztwa w wymiarze;

 • 50 godzin bezpłatnych usług doradczych o charakterze biznesowym i wsparcia ekspertów; – zapewnia RARR
 • 80 godzin bezpłatnych usług doradczych o charakterze techniczno-technologicznym i wsparcia ekspertów; zapewniają Partnerzy Konsorcjum WP:
 • Politechnika Rzeszowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Rectangle Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
 • Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o.
 • Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych sp. z o.o.
 • SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski sp. j.
 • Olimp Laboratories sp. z o.o.
 • EXATEL S.A
 • 10 godzin bezpłatnych usług doradczych i wsparcia ekspertów w zakresie wsparcia prawnego; zapewnia RARR

– udostępnienia  na preferencyjnych warunkach przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej (dostępu do biur i infrastruktury technicznej) – w Inkubatorze Technologicznym PPNT AEROPOLIS w Jasionce.

2) Beneficjentami programu mogą być mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku nie dłużej niż 5 lat.

3)  Proces inkubacji każdego ze startupów może potrwać maksymalnie do dwóch lat.

4) Łącznie 10 (dziesięć) startupów w okresie 5 lat otrzyma wsparcie z ramienia Konsorcjum WP.

Ponadto w ramach ESA BIC Poland zapewniony będzie:

 • dostęp do europejskiej sieci ośrodków inkubacyjnych ESA BIC;
 • Promocja projektu na arenie międzynarodowej.

 

 1. Proces wyboru startupów.

Ocena projektów w ramach ESA BIC jest dwuetapowa.

 • Weryfikacja formalna. Komisja weryfikująca – Tender Opening Board – „TOB” sprawdza spełnienie kryteriów formalnych.

Składa się z przedstawicieli Konsorcjum Regionalnego WP oraz przedstawicieli ARP (Local Project Manager oraz Local Contracts Officer).
ESA przysługuje prawo do poszerzenia składu o reprezentanta ESA.

 • Drugi etap oceny merytoryczny, jest kluczowy. Podejmowana jest decyzja o przyjęciu do inkubatora. Komisja Tender Evaluation Board – „TEB”, składa się z członków posiadających prawo głosu oraz ekspertów (bez prawa głosu prawa głosu).

Skład TEB: ESA Programme Representative (ESA Technical Officer) – przewodniczący komisji, Local Project Manager (ARP); Przedstawiciel inkubatora (WP, RARR); Przedstawiciel partnera finansowego oraz Eksperci: ESA Contract Officer Local Contracts Officer (ARP); dodatkowy ekspert zaproszony przez przedstawiciela inkubatora.

Maksymalna liczba członków komisji (posiadających prawo głosu) nie może przekroczyć siedmiu, a maksymalna liczba wszystkich uczestników TEB nie może przekroczyć dziewięciu. Decyzje TEB są podejmowane w drodze konsensusu.
W przypadku jego nieosiągnięcia decyduje głos przewodniczącego.

ESA BIC Poland Bootcamp przygotowujący startupy do inkubacji zakończony.

Dnia 22.03.2023 r. w Inkubatorze Technologicznym w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Aeropolis w Jasionce odbyło się spotkanie podsumowujące Bootcamp.

Zaprezentowały się Start-upy, które przeszły proces preinkubacji i planują swój rozwój realizować na Podkarpaciu.

Jeśli chcesz spróbować swoich sił i jesteś zainteresowany aplikowaniem do projektu ESA BIC Poland, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacjach, dostępnych pod wpisem.

Nabór do pierwszej rundy kończy się 14.04.2023!

Potrzebujesz dodatkowych informacji – skontaktuj się z nami:

bkostyra@rarr.rzeszow.pl

jsmulski@rarr.rzeszow.pl

esabic@rarr.rzeszow.pl

 

Prezentacje:

BOOTCAMP ESA BIC Konsorcjum WP_15.03.2023

ESA BIC Poland 22.03.2023


 

ESA BIC Poland Bootcamp

ESA BIC Poland organizuje bootcamp przygotowujący startupy do inkubacji!

Data: 15-17.03.2023, 21-23.03.2023

Miejsce: 15-17.03 i 21.03 – online .

22.03.2023 – Inkubator Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS, Jasionka

23.03.2023 – Brain Embassy Postępu, Warszawa

Jeśli jesteś zainteresowany aplikowaniem do inkubatora ESA BIC Poland, ale potrzebujesz ulepszyć swój projekt pod względem biznesowym, zapraszamy do aplikowania na Bootcamp ESA BIC Poland.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) będzie partnerem strategicznym ESA BIC Poland Bootcamp!

 

Ważne daty

28.02.2023 – Termin rejestracji na Bootcamp!

3.03.2023 – Wybór drużyn na Bootcamp

15-17.03.2023 – 9:00 – 16:00 – Warsztaty biznesowe w ramach Bootcampu (online)

21.03.2023 – Pitch trening (online)

22.03.2023 – Dzień Otwarty – Pitch Day w Rzeszowie

23.03.2023 – Dzień Otwarty – Pitch Day w Warszawie

Bootcamp

Bootcamp ESA BIC Poland skierowany jest do zespołów, które zamierzają aplikować do inkubatora ESA BIC Poland. Zespół powinien już mieć pomysł na produkt lub usługę powiązaną z szeroko rozumianą branżą kosmiczną (“space connection”). Space connection rozumiane jest jako “połączenie” z technologiami sektora kosmicznego poprzez:
• wykorzystanie technologii kosmicznej w innych sektorach;
• Wykorzystanie danych satelitarnych (EO, nawigacja, komunikacja);
• Nowy produkt lub usługa dla sektora kosmicznego.

Więcej informacji w dokumentacji rekrutacyjnej w zakładce Aplikuj .

Zakres warsztatu obejmuje następujący zakres tematyczny realizowany dla wszystkich uczestników:
• Historia sukcesu startupu z sektora kosmicznego opisująca etapy rozwoju firmy;
• Budowanie zespołu w startupie, metodyki zarządzania w startupach;
• Zdefiniowanie klienta i rynku docelowego;
• Metodologia rozwoju produktu i tworzenia wartości;
• Warsztaty pozyskiwania klientów;
• Przygotowanie prezentacji inwestorskiej;
• Wprowadzenie do procesu pozyskiwania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób prywatnych, firm, organizacji charytatywnych lub instytucji rządowych.

Całość szkolenia zostanie przeprowadzona według określonej metodologii rozwoju nowych innowacyjnych projektów z uwzględnieniem specyfiki sektora kosmicznego wraz z indywidualnym charakterem programu inkubacyjnego ESA BIC Poland, do którego mają przygotować warsztaty.

Szczegółowy harmonogram można znaleźć poniżej. Program obejmuje 3 dni warsztatów biznesowych online połączonych z indywidualnym mentoringiem. Osobne warsztaty online przygotowujące do pitch decku oraz ostatni dzień stacjonarny, podczas którego zespoły będą mogły zaprezentować się przed komisją ekspertów i lepiej poznać wszystkich partnerów ESA BIC Poland.

Bootcamp będzie prowadzony w języku polskim , ale na koniec zostaniesz poproszony o przedstawienie swojego pomysłu w języku angielskim.

 

Harmonogram Bootcampu

Jak aplikować?

 1. Zapoznaj się ze wszystkimi dokumentami poniżej: Regulamin, informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz formularz zgłoszeniowy.
 2. Zbierz swoją drużynę! Zespół powinien liczyć od dwóch do czterech osób.
 3. Prześlij formularz zgłoszeniowy ! Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres office@esabic.pl do 28 lutego 2023 r.
 4. Twój Zespół zostanie poinformowany e-mailem o rezerwacji miejsca przez Organizatora, po zaakceptowaniu zgłoszenia.
 5. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Zespół może zostać wpisany na listę rezerwową.
 6. Po otrzymaniu informacji o rezerwacji miejsca na warsztaty, członkowie zespołu zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 99 zł w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji. Wraz z informacją o rezerwacji uczestnik otrzyma dane do wpłaty.
 7. Brak wpłaty przez uczestnika w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca.
 8. Zespół jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach (zespół reprezentowany przez jedną osobę musi być obecny na wszystkich warsztatach).
 9. Weź udział w warsztatach i rozwijaj swój projekt!
 10. Zaprezentuj się przed komisją ekspertów i uzyskaj wyjątkową opinię !
 11. Podążaj prostą drogą do inkubacji w ESA BIC Polska!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres office@esabic.pl do 28 lutego 2023 r

Dokumenty

Regulamin Bootcamp & Informacja o przetwarzaniu danych osobowych & Formularz zgłoszeniowy

Prezentacja przedstawiająca wszystkich Partnerów Konsorcjum Regionalnego Województwa Podkarpackiego Projektu ESA BIC

ESA BIC Partnerzy KONSORCJUM WP

 

Szczegółowe prezentacje Partnerów

Politechnika Rzeszowska

Kompetencje PRz w obszarze technologii kosmicznych

 

SEGER

Prezentacja firmy SEGER – możliwości wsparcia inkubowanych podmiotów

 

RECTANGLE

Prezentacja firmy RECTANGLE – możliwości wsparcia inkubowanych podmiotów

Podkarpackie  Incubation Centre

Barbara Kostyra
ESA BIC Poland | Chairwoman of the Council of the Regional Consortium Podkarpackie Region
tel.+48 (17) 77 36 821, mob. +48 607 616 360
e-mail: bkostyra@rarr.rzeszow.pl

Jacek Smulski
ESA BIC Poland | Incubation Manager
mob. +48 603 430 157
e-mail: jsmulski@rarr.rzeszow.pl

Michał Rzucidło
Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny
tel.+48 (17) 77 36 853
e-mail: mrzucidlo@rarr.rzeszow.pl