Environmental change

8 marca 2021
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

 

 

Environmental change in European start-uppers thinking and acting – the solution for common sustainable development.

Numer Projektu: 2020-1-PL01-KA202- 082205

Opis projektu:

Unia Europejska dąży do zachowania neutralności klimatycznej do 2050 r. Aby osiągnąć ten cel, europejskie przymierze „zielonego ładu” wspiera inicjatywy promujące przejście na zrównoważoną gospodarkę. Zgodnie z tymi zasadami projekt Environmental change promuje podnoszenie umiejętności, aby czerpać korzyści z transformacji ekologicznej.

Celem projektu jest promowanie oraz potwierdzanie wiedzy, umiejętności i postaw dotyczących zmian klimatycznych oraz zrównoważonego rozwoju w sześciu kluczowych obszarach.

Kluczowe obszary:

> Sposoby przejścia na energię naturalną i przeciwdziałanie zmianie klimatu

> W kierunku różnorodności biologicznej i transformacji ekologicznej

> Gospodarka odpadami z tworzyw sztucznych

> Przeprojektowanie produktów i usług w celu zminimalizowania zużycia materiałów

> Zrównoważone modele biznesowe

> Myślenie według cyklu życia

Grupa docelowa:

Projekt Environmental change to wzmocnienie i walidacja kompetencji startupperów, młodych przedsiębiorstw, MŚP i dostawców kształcenia i szkolenia zawodowego (trenerów, nauczycieli, edukatorów) w zakresie zmian środowiskowych. nauczycieli, edukatorów)
w zakresie zmian.

Rezultaty projektu:

> Program szkolenia mający na celu wsparcie rozwoju zawodowego dostawców kształcenia
i szkolenia zawodowego w zakresie kompetencji związanych ze zmianami środowiska.

> Modułowy program szkoleniowy, oparty na unijnych instrumentach mobilności
i przejrzystości (EQF, ECVET, EQAVET), skoncentrowany na gospodarce o obiegu zamkniętym jako alternatywnej ścieżce do samozatrudnienia.

> Środowiskowa aplikacja dla startupperów, zaprojektowana do mobilnego uczenia się zorganizowanego wokół kluczowych obszarów projektu.

> Zaangażowanie interesariuszy (instytucji edukacyjnych, agencji rozwoju, izb handlowych, inkubatorów przedsiębiorczości, MŚP) poprzez promocję rezultatów projektu, w tym organizację wydarzeń.

Partnerstwo:

 1. RARR S.A.– Rzeszów, Polska (Lider projektu)
  2. KEK TEHNIKES SHOLES EPIMELITIRIOU IRAKLEIOU – Heraklion, Grecja
  3. Mindshift Talent Advisory lda– Lizbona, Portugalia
  4. UNIVERZA V MARIBORU – Maribor, Słowenia
  5. DANMAR COMPUTERS SP ZOO – Rzeszów, Polska
  6. ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO DEL MUEBLEY LA MADERA DE LA REGION DE MURCIA– Yecla, Hiszpania

Czas realizacji projektu: 01.12.2020 – 30.11.2022

Strona projektu

Profil Facebook projektu

NEWSLETTER 1 Environmental change

Czy poniższe tematy dotyczą też Ciebie?

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i zrównoważony rozwój.
 • Przejście na energię naturalną.
 • Walka ze zmianami klimatu.

TO są TEMATY projektu ENVIRONMENTAL CHANGE

Czy wiesz, że eksperci z różnych dziedzin z pięciu krajów UE dyskutują o przejściu na zrównoważone modele gospodarcze?

Dowiedz się więcej czytając pierwszą edycją newsletteru projektu Environmental change!

Plik do pobrania: Environmental change_NL 1_PL-1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ulotka nr 1 w ramach projektu Environmental change

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą ulotką opracowaną w ramach projektu Environmental change współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Plik do pobrania: Environmental change_Leaflet_PL-1