Logo RARR i EU
logotypy-rarr

Projekt międzynarodowy “Education for Local Development of Rural Areas” (akronim “ELDORA”) jest realizowany w okresie od 02.10.2017 r. do 01.10.2019 r. w ramach Programu ERASMUS+.

Lider projektu:

  • Agencja ds. Wspierania Rozwoju Regionalnego w Koszycach (Słowacja)
    Partnerzy:
  • BORA 94 – Agencja Rozwoju Regionalnego – Nonprofit Sp. z o.o. (Węgry)
  • PIXEL – Stowarzyszenie Kultury (Włochy)
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
  • Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kluczowych kompetencji i umiejętności osób młodych oraz pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw społecznych przez młodzież i lokalnych liderów z terenów wiejskich. Grupami docelowymi projektu są osoby młode będące na ostatnim roku nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, samorządowcy, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje/ szkoły zajmujące się szkoleniami i rozpowszechnianiem informacji w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego na obszarach wiejskich, grupy edukacyjne działające w gminach i mikroregionach. Wdrożenie działań zaplanowanych w projekcie pozwoli na lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych i ludzkich, zwiększenie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich i zapobieganie tzw. “drenażowi mózgów” czyli migracji wykształconych mieszkańców krajów rozwijających się do krajów wysokorozwiniętych.

W odniesieniu do założonych celów planuje się wdrożenie następujących działań:

  • opracowanie podręcznika “Zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami społecznymi” oraz “Zbioru najlepszych europejskich praktyk”. Celem tego działania jest opracowanie dwóch publikacji z dziedziny Ekonomii Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości społecznej i propagowania celów społecznych podmiotów gospodarczych z sektora ES. Dodatkowo “Zbiór najlepszych europejskich praktyk” pozwoli na szerokie zilustrowanie rozwiązań stosownych przez społeczników na Słowacji, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce. Celem tych publikacji jest motywowanie ludzi młodych do podjęcia pierwszych kroków w sektorze Ekonomii Społecznej i utworzenia dla siebie miejsc pracy.
  • opracowanie programu serii szkoleń, materiałów dydaktyczne i filmów e-learningowych. Program nauczania zostanie opracowany w taki sposób, aby dostarczyć niezbędną wiedzę z zakresu Ekonomii Społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb wyżej wymienionych grup docelowych. Materiały wideo przedstawią najlepsze praktyki stosowane w krajach wszystkich partnerów projektu.
  • gra edukacyjna, jest to działanie innowacyjne, którego celem jest zwiększenie zaangażowania, ale także ułatwienie procesu edukacji młodych ludzi. Gra będzie ukierunkowana na przedsiębiorczość społeczną.

STRONA PROJEKTU: http://www.arr.sk/?sluzby&gid=5

LIDER PROJEKTU:
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
Adres: Strojárenská 1061/3, 040 01 Košice, Słowacja
Telefon: +421 55/728 93 17
http://www.arr.sk/

BIURO PROJEKTU W POLSCE:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
pokój nr 216 (I piętro)
tel. (017) 86 76 237
www.rarr.rzeszow.pl