Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Ekoturystyka – szansa czy konieczność?
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

  Projekt skierowany jest do polskich i słowackich przedstawicieli branży turystycznej, organizacji i instytucji zajmujących się ekoturystyką z sąsiadujących terenów Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego. Szerszym oddziaływaniem projektu objęci będą również mieszkańcy Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego, którzy będą uczestniczyć w Transgranicznym Forum Ekoturystyki jako wystawcy i odwiedzający oraz osoby które zapoznają się z ofertą zaprezentowaną na Targach w Lipsku.

        Cel projektu : stworzenie podstaw systemu współpracy strony polskiej i słowackiej Euroregionu Karpackiego w zakresie wspólnej promocji oraz wymiany informacji o ofertach turystycznych firm, organizacji i instytucji związanych z turystyką w zakresie ekologicznych produktów turystycznych.
Do celów bezpośrednich projektu zaliczamy:

  • promowanie Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego jako miejsca unikalnego przyrodniczo i przez to atrakcyjnego dla turystów,
  • zwiększenie liczby turystów ze Słowacji na terenie Województwa Podkarpackiego oraz zwiększenie liczby turystów polskich na terenie Kraju Preszowskiego,
  • zapoznanie słowackich i polskich przedstawicieli branży turystycznej z ofertą ekoturystyczną pogranicza polsko-słowackiego,
  • możliwości podjęcia współpracy oraz pogłębienia kontaktów pomiędzy polskimi i słowackimi firmami, instytucjami oraz organizacjami z branży turystycznej oferującymi produkt ekologiczny
  • wzmocnienie sektora turystycznego na Podkarpaciu i w Kraju Preszowskim,
  • wzrost znaczenia branży turystycznej dla rozwoju regionów,
  • zapoznanie mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji i organizacji z Podkarpacia i Kraju Preszowskiego z produktami i usługami oferowanymi przez podmioty biorące udział w Transgranicznym Forum Ekoturystyki,
  • promocja oferty ekoturystycznej pogranicza na rynku europejskim (udział w Targach w Lipsku).

Biuro Projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Terenowe w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10, pok. 214
37-200 Przeworsk
tel. 16 648 63 78

oraz punktach informacyjno-promocyjnych:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, pok. 201
35-959 Rzeszów

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Terenowe w Krośnie
ul. Staszica 20
38-400 Krosno