Logo RARR i EU
Distance LAB_Logo_Standard_small - 1

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  przystąpiła do realizacji projektu międzynarodowego pn. „Distance LAB- remote service hub for SME’s and public sector”.  Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Programme 2021-2027 i realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025.

Projekt Distance LAB ma na celu stworzenie narzędzi poprawiających zdolności adaptacyjne interesariuszy (firm z sektora MŚP oraz z sektora publicznego) poprzez doskonalenie ich umiejętności w zakresie działań zdalnych, w szczególności umiejętności miękkich na odległość (tzw.DIS – Distance Soft Skills). Projekt dotyczy aktualnych tematów i problemów- COVID-19 i kryzys energetyczny zmusiły organizacje do zmian.

Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności i usług w zakresie pracy zdalnej sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. W ramach działań organizacje publiczne i prywatne zostaną wyposażone w inteligentne umiejętności pracy na odległość i narzędzia do rozwoju biznesu zdalnego w krajach Regionu Morza Bałtyckiego. Opracowane metody podzielono na trzy kategorie: komunikacja i innowacja, zrównoważony rozwój oraz zdalna strategia biznesowa. Nowe rozwiązania będą sprzyjać powiązaniom zespołowym, zwiększać wydajność biznesową, prowadzić MŚP w kierunku wzrostu i innowacji, ulepszać profesjonalne umiejętności networkingowe w pracy zdalnej i sprzyjać dobrostanowi pracowników wykonujących pracę zdalną. Partnerzy projektu stworzą wspólne tzw. Hub- Centrum usług zdalnych dla sektora MŚP i publicznego.

W projekcie bierze udział dziewięciu partnerów z sześciu krajów:

  • Centria University of Applied Sciences, Finlandia- Lider Projektu
  • LAB University of Applied Sciences, Finlandia
  • More and Romsdal County Council, Norwegia
  • University of Latvia, Łotwa
  • Foundation Ventspils High Technology park, Łotwa
  • Kaunas Science and Technology Park, Litwa
  • Lithuanian Innovation Centre, Litwa
  • Rzeszow Regional Development Agency, Polska
  • Skellefteå Science City, Szwecja

Więcej informacji o projekcie na stronie : https://interreg-baltic.eu/project/distancelab/

Agata Ziemiakowicz; tel. 017 8676216, email: aziemiakowicz@rarr.rzeszow.pl

Małgorzata Kilian; tel. 017 8676229, email: mkilian@rarr.rzeszow.pl