Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > DigiCare4CE – Transformacja cyfrowa placówek opieki długoterminowej dla osób starszych
Logo projektu digicare4ce

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  przystąpiła do realizacji projektu międzynarodowego pn. „DigiCare4CE – Transformacja cyfrowa placówek opieki długoterminowej dla osób starszych”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa środkowa 2021-2027 i realizowany będzie w okresie od marca 2023 do lutego 2026.
 
DigiCare4CE to międzynarodowy projekt, którego celem jest zwiększenie poziomu cyfryzacji w placówkach opieki długoterminowej dla osób starszych.

Społeczeństwo szybko się starzeje, a opieka nad osobami starszymi staje się wyzwaniem. Pomimo, że  rozwiązania cyfrowe oferują wsparcie dla personelu pielęgniarskiego, to potencjał cyfryzacji jest wciąż niewykorzystany. Intencją projektu jest odciążenie opiekunów i poprawa jakości opieki świadczonej na rzecz osób starszych.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej strategii cyfrowej transformacji placówek opiekuńczych, praktyczne przetestowanie odpowiednich innowacyjnych technologii oraz opracowanie planów działań w zakresie realizacji proponowanej strategii.

Partnerstwo projektu przetestuje wdrożenie nowych technologii w ramach akcji pilotażowych.

Projekt obejmuje również programy szkoleniowe i edukacyjne dla pracowników placówek, którzy pracują z seniorami. Szkolenia te będą ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie nowych technologii poprawiających opiekę nad osobami starszymi.

Ostatecznie projekt pomoże placówkom opieki długoterminowej zdobyć praktyczne doświadczenie w stosowaniu nowych innowacyjnych technologii, co poprawi jakość opieki nad seniorami w regionie Podkarpackim.

W realizację projektu zaangażowanych jest łącznie dziesięciu partnerów ze Słowacji, Niemiec, Austrii, Włoch, Czech, Słowenii i Polski.

  • Deggendorf Institute of Technology, Niemcy – Lider projektu
  • Geriatric Health Care Centers of the City of Graz, Austria
  • INSTITUTE FOR OLDER CARE AND SHELTERED HOMES, Włochy
  • Association of Social Services Providers Czech Republic, Czechy
  • Technical University of Kosice, Słowacja
  • Anton Trstenjak Institute of Gerontology and Intergenerational Relations, Słowenia
  • Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics of the Czech Technical University in Prague, Czechy
  • Health Agency of Lower Austria, Austria
  • European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia, Słowacja
  • Rzeszow Regional Development Agency, Polska

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.interreg-central.eu/projects/digicare4ce/

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Agnieszka Kojder-Walaszek; tel. 017 8676244, email: akojder@rarr.rzeszow.pl
Karolina Krukowska; tel. 017 8676216, email: kkrukowska@rarr.rzeszow.pl