Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > CIREVALC – Wprowadzenie i ulepszanie modeli gospodarki o obiegu zamkniętym w regionalnych łańcuchach wartości w sektorach: spożywczym, cateringowym i opakowań
Logo projektu CIREVALC

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu pn. „CIREVALC –  Introducing and upscaling circular economy models in regional value chains in the food, catering and packaging sectors”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r.
 
Celem międzynarodowego projektu CIREVALC jest wprowadzanie i na większą skalę modeli gospodarki o obiegu zamkniętym w regionalnych łańcuchach wartości w sektorach spożywczym, gastronomicznym i opakowań.

Gospodarka o obiegu zamkniętym zapobiega w dużej mierze marnowaniu żywności produkowanej dla konsumentów. Firmy i planiści regionalni często jednak nie wiedzą, jak należy ją wprowadzić. Zawiązane w ramach projektu konsorcjum partnerskie wspólnie zaprojektuje i przetestuje nowe narzędzie akceleracyjne, które ułatwi zieloną transformację firm i społeczności lokalnych w Europie Środkowej.

Projekt CIREVALC pomoże wprowadzić a także zwiększyć skalę modeli gospodarki o obiegu zamkniętym w regionalnych łańcuchach wartości w sektorach żywności, gastronomii oraz opakowań poprzez budowanie społeczności, wzmacnianie umiejętności w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz poprawę uczenia się polityki. Projekt CIREVALC będzie wspierał rozwiązania związane z polepszeniem niskiej świadomości oraz zwiększeniem zaangażowania społeczności lokalnych wobec stosowania modeli gospodarki o obiegu zamkniętym.  Na etapie przygotowań projektu CIREVALC, konsorcjum partnerskie w regionach Europy Środkowej zauważyło brak umiejętności i wiedzy o GOZe oraz nieefektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi, a także niską absorpcje rozwiązań dla przedsiębiorstw z sektora FCP (Food, Catering, Packaging) przez fundusze prywatne i publiczne.

 

Zawiązane w projekcie CIREVALC partnerstwo będzie współpracować ze sobą, aby podnieść świadomości i wzmocnić zaangażowanie interesariuszy oraz przeanalizować przeszkody i czynniki napędzające zastosowanie rozwiązań obiegu zamkniętego w sektorach żywności, gastronomii i opakowań.

 

W ramach działań projektu powstanie Accelerator Społeczności Cyrkularnej – CIREVALC. Będzie to narzędzie, które ułatwi zieloną transformację lokalnych pionierów, MŚP i społeczności lokalnych w zakresie modelu GOZe.  Zostaną opracowane narzędzia i rozwiązania, które w ramach zaplanowanej akcji pilotażowej w 9 regionach Europy Środkowej zostaną przetestowane poprzez lokalnych pionierów. W działania projektu CIREVALC zostaną włączone społeczności lokalne i regionalne, w celu budowy oraz wzmocnienia inicjatyw sieci akceleratorów CIREVALC. W każdym z regionów zostaną  wdrożone regionalne plany działania. Na celu będą miały m.in.  polepszenie instrumentów polityki w każdym z regionów objętych programem. W rezultacie zrealizowanych działań oczekujemy poprawy zdolności i zwiększonego poziomu wiedzy w grupach docelowych projektu. Ponadto, konsorcjum spodziewa się znacznej poprawy wykorzystania potencjału praktyk gospodarki cyrkularnej w sektorach żywności, gastronomii i sektorze opakowań w regionach Europy Środkowej.

W realizację projektu zaangażowanych jest łącznie dziesięciu partnerów ze Słowacji, Węgier, Niemiec, Austrii, Włoch, Czech, Słowenii, Chorwacji i Polski.

  • South Transdanubian Regional Innovation Agency, Maďarsko
  • IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd., Maďarsko
  • BSC, Business support organisation L.t.d., Kranj, Slovinsko
  • Rzeszow Regional Development Agency, Polsko
  • Padova Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture, Itálie
  • JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s., Česko
  • AZRRI-Agency for Rural Development of Istria Ltd., Chorvatsko
  • RKW Saxony GmbH Service and Consulting, Německo
  • Business Upper Austria – (Biz up), Rakousko
  • B I C Bratislava, Ltd., Slovensko

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.interreg-central.eu/projects/cirevalc/

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU „CIREVALC”

W dniach 9-10 maja 2023 r. w Dreźnie w Niemczech, przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wzięli udział w spotkaniu inaugurującym projekt pn. „CIREVALC – Wprowadzenie i ulepszanie modeli gospodarki o obiegu zamknietym w regionalnych łańcuchach wartości w sektorach: spożywczym, cateringowym i opakowań”.

Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności i zwiększenie dostępności usług w zakresie wejścia na większą skalę modeli gospodarki o obiegu zamkniętym. Opracowane narzędzia i usługi będą miały za zadanie ułatwić zieloną transformację firm i społeczności lokalnych w Europie Środkowej.  Projekt CIREVALC finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 i realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2026. W projekcie bierze udział dziesięciu partnerów z dziewięciu krajów Europy środkowej. Liderem Projektu jest Regionalna Agencja Innowacji Południowego Zadunaju w Maďarsko z Węgier. Pozostałe zaangażowane instytucje reprezentują Austrię (AT), Niemcy (DE), Słowenię (SI), Włochy (IT), Szwecję (SE), Chorwację (HR), Czechy (CZ), Słowację (SK) oraz Polskę (RARR S.A.)

W ramach działań międzynarodowego partnerstwa powstanie Accelerator Społeczności Cyrkularnej – CIREVALC, który będzie miał na celu wsparcie lokalnych pionierów, MŚP i społeczności lokalnych w zakresie modelu GOZe.  Opracowane narzędzia będą głównie służyć do rozwoju biznesu z sektora spożywczego, cateringowego i opakowań w krajach Regionu Europy Środkowej.

Pierwszy dzień spotkań rozpoczął się sesją wprowadzającą, podczas której, każdy z partnerów projektu zaprezentował swoją role w projekcie oraz dokonał przeglądu ekosystemów i branży FCP (Food, Catering, Packaging) w regionie, w którym prowadzi działalność. Następnie zebrani uczestnicy wspólnie dążyli do stworzenia skutecznego procesu uczenia się i wypracowania założonych celów projektu. Partnerzy projektu zostali podzieleni na trzy grupy, w których metodami warsztatowymi zostały analizowane poszczególne zadania związane z tematyką projektu tj. modelem gospodarki cyrkularnej i formami wsparcia biznesu w tym zakresie.

Drugiego dnia uczestnicy brali udział w spotkaniu, które odbywało się w siedzibie partnera goszczącego z Drezna tj. RKW Saxony GmbH Service and Consulting. Podczas spotkania partnerzy konsorcjum CIREVALC zastanawiali się jak przygotować i opracować analizę przeszkód i ich czynników w sektorach: spożywczym, cateringowym i opakowań.  Zespół CIREVALC podczas sesji spotkań na żywo, omówił również kwestie związane z zasadami finasowania i promocji działań projektu. Partnerzy międzynarodowi przedstawili na koniec spotkania plan działań oraz omówili dokładnie do kogo one będą skierowane.

W trakcie spotkania w Niemczech, partnerzy utworzyli silne fundamenty do intensywnej współpracy w trakcie dalszej realizacji projektu.

 

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małgorzata Kilian; tel. 017 8676229, email: mkilian@rarr.rzeszow.pl
Beata Hulinka; tel. 017 8676214, email: bhulinka@rarr.rzeszow.pl