Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Boosting Low Carbon Innovative Building Rehabilitation In European Regions
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Projekt „BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN REGIONS” (Akronim: BUILD2LC) jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2020 r. w ramach 3 priorytetu Programu INTERREG EUROPE „Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej” i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE.

Głównym celem projektu BUILD2LC jest: stymulowanie modernizacji budynków w celu zmniejszenia zużycia energii oraz wsparcie polityki zmierzającej do utworzenia wyspecjalizowanych firm w tym sektorze.

Główne zadania w ramach projektu
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. biorąc udział w tym projekcie będzie skupiać się na współpracy i współdziałaniu z różnymi partnerami na poziomie regionalnym w zakresie promocji w kwestii oszczędzania energii, wsparcia informacyjnego i doradczego, wspierania innowacyjnych pomysłów i działań pilotażowych, a także na rzecz wspierania instytucji zarządzających programami termomodernizacyjnymi, w tym w celu poprawy procesu oceny projektów, ich jakości i innowacyjności a także wprowadzeniu nowych procedur czy okresowych kontroli.

Szczegółowe zadania:

 • działania mające na celu promocję i rozwój firm działających w branży energetycznej,
 • pomoc w nawiązywaniu współpracy między firmami,
 • promowanie innowacyjnych pomysłów i projektów pilotażowych,
 • promocja i zachęcanie do inwestycji oszczędzających energię,
 • wspieranie rozwoju konkurencyjności,
 • poprawa wiedzy i umiejętności,
 • zachęcanie do wykorzystania innowacyjnych rozwiązań,
 • eliminowanie barier o charakterze normatywnym i administracyjnym utrudniających termomodernizację budynków.

Partnerzy Projektu
Konsorcjum Projektu składa się z lidera projektu:

 • HISZPANIA: Andaluzyjska Agencja Energetyczna (AEA)
  oraz partnerów projektu:
 • HISZPANIA: Andaluzyjski Instytut Technologii (IAT) – Partner Doradczy,
 • POLSKA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR),
 • LITWA: Agencja Inwestycji Publicznych i Rozwoju (VIPA),
 • WIELKA BRYTANIA: Agencja Energetyczna Severyn Wye (SWEA),
 • CHORWACJA: Regionalna Agencja Energetyczna Północno-Zachodniej Chorwacji (REGEA),
 • SZWECJA: Region Jämtland (RJH),
 • SŁOWENIA: Agencja Energetyczna Regionu Gorenjska (LEAG).

Zapraszamy do przeczytania Newsletter-a:
Newsletter nr 1.

Newsletter nr 2.

Newsletter nr 3

Lider projektu:
Andalusian Energy Agency
Calle Isaac Newton nº6
41092 Sevilla
Spain
Website: www.agenciaandaluzadelaenergia

Biuro projektu w Polsce:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 202 (1 piętro)
Tel. 17 8676215, e-mail: mduda@rarr.rzeszow.pljwojciechowska@rarr.rzeszow.pltbober@rarr.rzeszow.pl.

Strona projektowa:
http://www.interregeurope.eu/build2lc/