ALICE

10 marca 2020

Projekt: Animation League for Increased Cooperation in Europe

Akronim: ALICE

 

Celem projektu ALICE jest umieszczenie europejskiego przemysłu animacji na globalnej mapie poprzez współpracę międzyregionalną. Partnerzy projektu zbadają sposoby wykorzystania przez sektor animacji swojego pełnego potencjału w wysoce konkurencyjnym środowisku aby móc wspólnie opracować kompleksowy plan mający na celu poprawę regionalnych polityk finansowania, szkolenie i zatrzymywanie talentów, wdrażanie innowacyjnych modeli dystrybucji oraz tworzenie klastrów wspierających konkurencyjność MŚP. ALICE ma na celu zainicjowanie przejścia w kierunku nowego, bardziej opartego na współpracy modelu europejskiego, aby pomóc MŚP osiągnąć wzrost i zaangażować się w działania innowacyjne.

Naszą Misją jest pomoc sektorowi animacji w osiągnięciu jego pełnego potencjału poprzez:

 • dla MŚP: nowe inicjatywy wspierane przez łatwiejszy dostęp do funduszy i specjalistów (talentów), zdolność do innowacji i podejmowania projektów o zasięgu międzynarodowym,
 • dla specjalistów (talentów): wspierające środowisko uczenia się i duże możliwości rozwoju zawodowego podczas pracy nad ambitnymi koprodukcjami europejskimi,
 • dla instytucji publicznych: ekosystem generujący wzrost, powodujący tworzenie miejsc pracy, zwiększający zasięg kultury europejskiej na całym świecie i ustanawiający europejską animację jako światowego lidera.

Rekomendacje wynikające z pracy partnerstwa projektu będą miały na celu:

 • wzmocnienie polityk regionalnych poprzez kompatybilne mechanizmy finansowania i zasady kwalifikowalności oraz opracowanie bardziej odpowiednich do potrzeb branży instrumentów finansowych;
 • wspieranie koprodukcji poprzez ułatwianie dostępu do finansowania i promowanie talentów europejskich;
 • zachęcanie do współpracy międzyregionalnej poprzez ciągłe uczenie się, wymianę dobrych praktyk i doświadczeń.

 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2022 roku przez następujących partnerów:

 • Wallimage (Belgia) – Lider projektu
 • Pictanovo (Francja)
 • PROA – Audiovisual Producers Federation (Hiszpania)
 • Puglia Region (Włochy)
 • Ministry of Culture of the Slovak Republic (Słowacja)
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (pokój nr 218, 1piętro)

Beata Hulinka – koordynator regionalny,
tel. (17) 867 62 14, e-mail: bhulinka@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Lider projektu:
Wallimage
Rue du 11 Novembre 6, 7000 Mons, Belgia
https://www.wallimage.be/fr


Strona WWW projektu: https://www.interregeurope.eu/alice/


Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe